O2G2,


6 december 2012

B1. O2G2
Dit rapport liegt er niet om: het is overduidelijk waar de knelpunten gezeten hebben binnen dit traject van verzelfstandiging. Signalen van O2G2 zijn niet goed opgepikt of doorgegeven aan de raad en het voortraject kostte veel tijd, waardoor de daadwerkelijke verzelfstandiging haast afgeraffeld werd. Wethouders informeerden de raad niet goed en hoewel de raadsleden in eerste instantie goede vragen stelden, werd een reactie niet afgedwongen. En ook het financiële deel van het verhaal rammelt aan alle kanten. Al met al vallen er veel lessen te leren via dit rapport.

Het zit ons toch niet lekker, dat Wethouders behoorlijke misstappen kunnen maken en daarvoor niet meer ter verantwoording geroepen kunnen worden, wanneer deze misstappen boven water komen als zij niet meer in functie zijn. Het is jammer dat er tot op heden geen manier is om alsnog de verantwoordelijken voor de gemaakte fouten in gemeentebestuur hun verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun daden. Degene die het nu op zijn bordje krijgt, heeft in feite niets te maken gehad met dit rapport. Maar dat is zoals de procedures zijn.

We kunnen, als gezegd lering trekken uit de situatie. Hoe voorkomen we dat dit niet nog eens gebeurd? Niet perse op het vlak van verzelfstandigen van onderwijs, gezien dat nu al gebeurd is, maar op alle vlakken waarbij externe partners een rol spelen en Wethouders verantwoordelijk zijn voor het inlichten van de Raad. Op veel vlakken, dus. Als raad kunnen we onthouden dat alleen vragen stellen soms niet genoeg is. Daarnaast wordt zijdelings genoemd dat de archieffunctie niet op orde blijkt. Dit lijkt ons iets dat direct aangepakt zou moeten worden.

Toch is het, ondanks alles, toch gelukt om zover te komen als we nu zijn. Het laatste gesprek met deze commissie en het CvB was een positief gesprek en we hopen dat we nu bezig zijn met een aanhoudende opwaartse spiraal, zodat de focus weer bij de kinderen kan komen te liggen.

B2.
Allereerst dank aan het Mulier Instituut voor dit degelijke en heldere onderzoeksrapport. De duidelijke uitleg over de herkomst van cijfers en de berekeningen ervan, spraken mij wel aan.

Uit de conclusie blijkt, dat het op een aantal fronten prima loopt met de beschikbaarheid van accommodaties. Bij een aantal sporten wordt echter een tekort aan sportgelegenheden ontdekt, of in de toekomst verwacht. Er is op sommige vlakken, zoals bij de binnensport, nood voor nieuwbouw. Hier zijn echter geen financiële middelen voor, dus moeten we proberen dit tekort zoveel mogelijk op andere manieren te ondervangen. Een deel van het tekort aan capaciteit lijkt op te lossen te zijn, door de zondag beter te gaan gebruiken. Dit lijkt ons een goede manier, omdat dit weinig investering vraagt, maar slecht een planologische verandering vergt. Ook zien wij wel wat in het instellen van combinatievelden, die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Dit is een goede manier om efficiënt met de beperkte ruimte en middelen in onze stad om te gaan.

De relatief lage ledengroei bij de hockeyverenigingen komen mogelijk door het tekort aan velden. De komst van een vierde hockeyveld is dan ook geen overbodige luxe. De ACLO heeft hockeyvelden liggen, die mogelijk in het weekend door de GHBS gebruikt kunnen worden. Wij hopen dat dit doorgang kan vinden.

We zijn blij te lezen dat de Wethouder de adviezen omtrent de huurovereenkomsten overneemt. We zijn benieuwd of hierbij ook de mogelijkheid van een digitaal toewijzingssysteem bekeken wordt?

Nog enkele vragen aan de Wethouder: bent u van plan om, zoals het Mulier Instituut adviseert, te onderzoeken of er rugby- dan wel korfbalvelden zijn, die, eventueel met wat aanpassingen, voor andere sporten gebruikt kunnen worden?
De Wethouder geeft aan af te zien van het instellen van 12,1 extra fte voor het onderhoud van sportaccommodaties, ondanks de uitslag van de enquête van de PvdA en het advies uit het Mulierrapport, dat kwaliteit een aandachtspunt moet zijn. 12,1 fte is inderdaad misschien op dit moment te veel aan de prijs, maar ziet de Wethouder wel een mogelijkheid om enkele extra fte`s in te zetten, om in ieder geval voor een verbetering te zorgen op het vlak van kwaliteit?
Verder stelt de Wethouder dat er bij de toekomstige gym- en sportzalen van de Wijert gekeken wordt naar het sportspecifieker maken van die zalen. We nemen aan dat dit betekent dat juist meer sporten er gebruik van kunnen maken, gezien het advies van het Mulier Instituut?

We zijn benieuwd hoe de reacties van de sportverenigingen en andere betrokkenen zijn op deze adviezen en later op de plannen vanuit de gemeente. We kijken met interesse uit naar de nadere uitwerking over hoe we dit rapport vorm gaan geven in de praktijk en we hopen dat hierin de zojuist genoemde betrokken hierbij een serieuze gesprekspartner zullen zijn.

Is dit onderzoek al es vaker gedaan?
Gemeenten zorgen voor de planning, de bouw, het beheer en de exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen.

B3.
Deze kadernota geeft een duidelijk beeld van de situatie omtrent jongeren en alcohol, complimenten daarvoor. De doelstellingen waren en blijven realistisch: natuurlijk zullen mensen altijd alcohol blijven nuttigen en daarom is het aan de gemeente om dit in banen te leiden.

De PvdD vindt het erg belangrijk dat alcoholconsumptie bij minderjarigen wordt tegengegaan. De gevolgen van de ontwikkeling van kinderen door alcoholgebruik zijn in meerdere onderzoeken met grote rode vlaggen kenbaar gemaakt. We leven in een maatschappij waarin veel kan en veel mogelijk is. Op zich is het een goede ontwikkeling, dat een individu zich kan ontwikkelen tot wie hij is. Maar het levert ook gevaren op, waarin onze jeugd blootgesteld wordt aan dingen die slecht voor hen zijn. Dit is waar de gemeente moet ingrijpen, om de jeugd te beschermen. Dit kunnen we echt als gemeente niet alleen. Ouders blijken een grotere invloed te hebben op hun kroost, dan zijzelf vaak denken. En ook het onderwijs speelt een rol in de educatie en preventie. Educatie gericht op ouders wordt daarmee van groot belang. Maar uit de kadernota blijkt ook dat bij drankverstrekkers als sportclubs een wereld te winnen valt. Het is dan ook goed om te lezen dat dit meegenomen wordt als aandachtspunt in de nota. Er wordt immers gesteld dat er per gelegenheid tegenwoordig meer wordt gedronken dan voorheen.

Alcoholpoli’s krijgen een mooie, unieke vorm binnen onze gemeente en samen met het provinciale convenant Alcohol & Jongeren en de gewijzigde wetgeving is er veel mogelijk om alcoholmisbruik te voorkomen dan wel aan banden te leggen. We zijn benieuwd hoe het beleid omtrent boetes, de uitkomst van de evaluatie van de vorige nota, zoals de nood voor scherpere focus en de samenwerking met alle betrokken partijen vorm gaan krijgen in het uitvoeringsplan.

Ik wil graag besluiten met een zin uit de kadernota, waar wij volledig achter staan: ‘hoeveel winst ook wordt gemaakt met de verkoop van alcohol aan jongeren, de schade is, zeker op termijn, vele malen groter.’ We kunnen proosten op een goede kadernota en we zijn benieuwd naar het vervolg ervan.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer