Bijdrage raad dakakkers


28 november 2012

Een initiatief van dakakkers blijkt momenteel al succesvol in Rotterdam,
Daar worden daken ingericht als moestuin, om stadjers dichterbij de bron
van hun voedsel te brengen en een accent op streekproducten te leggen.
Momenteel zijn er, ondanks de komst van de vierde kinderwerktuin, niet voldoende kinderwerktuinen om voor alle scholen gelegenheid te bieden een tuin in gebruik te nemen, om zo kinderen meer te leren over de natuur en de oorsprong van hun voedsel;

Kennis over en respect voor natuur, milieu en in het speciaal de eigen leefomgeving zijn belangrijke gegevens om mee te geven aan onze jeugd, voor een duurzame en gezonde samenleving.
Bijvoorbeeld binnen het project van verduurzaming van schoolgebouwen, kunnen er gelegenheden komen om extra aanpassingen aan schoolgebouwen te verrichten, dan wel dat er wellicht bij nieuwbouw ruimte kan zijn voor het dusdanig structureren van het schoolgebouw, dat er dakakkers op gesitueerd kunnen worden;

Via het realiseren van dakakkers op schoolgebouwen kan een school een eigen kinderwerktuin creëren, dichtbij het lokaal, waardoor het laagdrempelig en goed bereikbaar is;

Door het realiseren van dakakkers op schoolgebouwen hoeft er elders in de stad geen druk te komen op openbare ruimte om een plek te creëren voor nieuwe kinderwerktuinen voor scholen die tot noch toe nog geen kinderwerktuin binnen afzienbare reistijd van het schoolgebouw tot hun beschikking hebben en kunnen toch alle scholen een kinderwerktuin binnen handbereik hebben.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer