Mart­i­ni­plaza


28 mei 2014

De Partij voor de Dieren ziet in hoe belangrijk Martini Plaza is voor de stad. Vele grote evenementen en voorstellingen worden hier gehouden en daarmee genereert zij een grote levendigheid in de stad en aantrekkingskracht voor mensen en ondernemingen van buitenaf.

Afgezien natuurlijk van de grote knaagdier en pluimvee tentoonstellingen die hier gehouden worden. Dat is een misser en ook zo 1998. Wij zouden graag zien dat Martiniplaza hier mee stopt.

Wij zien verder dus het belang van het voortbestaan van Martiniplaza wel, maar hebben ook onze vraagtekens bij de 6,6 miljoen die er gevraagd wordt, Zijn de geraamde kosten echt zo hoog? We kunnen ons bijvoorbeeld niet voorstellen dat de ogenschijnlijk nette toiletten zoveel geld moeten kosten, net zoals we de schatting bij een faillissement van 20 tot 30 miljoen, exclusief vrijvallen van de jaarlijkse kosten, erg globaal vinden. Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd voor 1,5 ton. Dat lijkt ons wel erg veel. Hoe komt dit bedrag zo hoog en kan het niet wat minder? Kan het onderzoek niet intern uitgevoerd worden, bijvoorbeeld?

We steunen het amendement van SP, vanwege onze twijfels over de kosten en het doel.

De Partij voor de Dieren ziet niets in deze nieuwbouw bij het station. Weer een megagebouw terwijl er al een geschikte locatie is. Waarom niet gewoon het Martiniplaza verduurzamen?

Er is eerder gepraat over zonnepanelen en de CU verwees daar ook al naar.

De bereikbaarheid is volgens ons ook onvoldoende argument voor verhuizing. Een degelijke busverbinding kan ook voor goede bereikbaarheid zorgen en dat voorkomt dat er een groot gebouw leeg komt te staan, om vervolgens een nieuw gebouw te moeten bouwen. Hotels en andere ondernemers komen volgens ons vanzelf, wanneer blijkt dat er vraag is naar dergelijke faciliteiten. Wij hebben wat dat betreft vertrouwen in het bedrijfsleven en laten de vrijheid voor het waar en hoe graag aan hen.

Tot zover voorzitter

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer