Hov-as West


28 mei 2014

Zoals u wellicht weet vindt de PvdD openbaar vervoer een belangrijk onderwerp. In beginsel zijn wij dan ook vóór het ontwikkelen van hoogwaardig OV. Wij zien een aantal voordelen zoals een goede doorstroming van deze verbinding wel. Maar ook de nadelen en wij hebben onze vraagtekens bij o.a. de hoge kosten en de aanleg vd Paterswoldsewegtunnel, maar dat is nu niet het onderwerp van het voorstel, dus dat laten we nu achterwege, maar wij ondersteunen het voorstel tot integrale aanpak en staan daarom ook op de motie .
Normaal gesproken zouden we dus in principe wel akkoord kunnen gaan met de verbinding van de busbaan maar er zijn wel wat bezwaren.
We lezen dat burgers zorgvuldig betrokken zijn bij het proces. Ons bereiken in kader van dit project andere geluiden. Hoe kan het dat burgers niet het gevoel hebben goed betrokken te worden bij dit project?

Ik denk dan hier ook aan de woorden van de insprekers van 2 weken geleden. Het lijkt mij van wezenlijk belang dat er goed overlegd wordt met hen en de situatie die sommige bewoners vd Parkweg schetsten lijken mij zeer onwenselijk. Hoe kan het dat daar de communicatie zo slecht verloopt en dat huizen zoveel minder waard gaan worden? Ik ben dan ook er benieuwd naar de reactie vd wethouder die eerder aangaf dat de situatie nu eenmaal niet rooskleuriger is. Er is in de commissie ook gesproken over onafhankelijk advies en de PvdD vindt dat een goed plan. Staat de wethouder daar voor open?

Dan nog even terugkomend op de 1:1 compensatie van vervanging van bomen die niet gehaald worden. Er wordt dan wel extra andere begroeiing geplant, maar dat neemt niet weg dat er wéér bomen verdwijnen uit de stad, die niet terugkomen. In dit plan bijna de helft van de te kappen bomen. Wij hebben al meerdere malen het probleem van het niet naleven van de 1:1 compensatie aangekaart. We hebben antwoord vh college gekregen en daar wordt gesproken over summiere belevingswaarde voor o.a. flora, fauna en burgers. Dat terwijl aangetoond is dat bomen een goed middel zijn om dodelijke fijnstof te filteren en dat bomen zorgen voor meer geluk en gezondheid voor burgers. Daarnaast zorgen bomen voor specifieke doelsoorten die niet per se in struiken, kruiden en heesters zitten.
Nu wederom de vraag om elders in de stad een plek te zoeken om tot de 1:1 compensatie te waarborgen. Als het college daarnaast ook de heesters en kruiden wil planten op de gewenste plek, kunnen we daar natuurlijk voor zijn, maar bomen zijn duurzamer en wij willen niet dat er nog meer bomen uit deze mooie nog groene stad gaan verdwijnen. Daarom dienen wij een motie in.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer