Ontwik­ke­lings­stra­tegie stati­ons­gebied


12 juni 2013

Openbaar vervoer is belangrijk en daarbij hoort een goed en bereikbaar stationsgebied. Het grootste deel van dit grote en ingewikkelde project leggen wij in de vakkundige handen van mensen die hier al heel lang over nadenken, wij zijn geen experts op dit gebied. We hebben geen vragen

Wel willen we een aantal zaken meegeven zoals in de open ruimtes vooral gras aanleggen met wilde bloemenmengsels. Omwille van fijnstof in het gebied veel groen plaatsen door bv het aanleggen van insectvriendelijke struiken. Veiligheid staat natuurlijk bovenaan. Toch willen we graag ook in dit gebied de belangen van flora en fauna zoveel mogelijk benadrukken.

De uitgangspunten van duurzaamheid als drager van kwaliteit voor het stationsgebied spreken ons zeer aan.

We hebben al eerder aangegeven een voorkeur te hebben voor een fietstraverse, dit is niet veranderd. We zijn het dan ook niet eens met de uitspraak van AVV hierover. Aansluiten bij de opmerkingen van GL hierover.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer