Beste­mings­plannen


11 juni 2013

Voor kleine fracties zijn dit soort hoeveelheden inderdaad moeilijk te verwerken, dit komt de kwaliteit van de politieke besluitvorming niet ten goede, ik sluit mij aan bij de woorden van dhr. van den Anker. Voor wat betreft schriftelijke antwoorden op vragen aan de wethouder sluit ik mij aan bij dhr. de Rook.

Vorige week hebben wij in deze commissie de nota Ruimtelijke Kwaliteit besproken, waar tot mijn grote verbazing met geen woord over groen werd gesproken, terwijl dit zo belangrijk is voor het aangezicht van de stad en directe en indirecte gezondheidseffecten van mens en dier. En niet te vergeten, flora is nodig voor de fauna. Gelukkig kregen we bijval van de wethouder.

Tot onze vreugde komen wij in het bestemmingsplan Noorderplantsoen Hortusbuurt veel stukjes tekst tegen die onze visie onderstrepen.

Wij vinden het dan ook erg jammer dat één van dit soort binnenterreinen toch dreigt te worden volgebouwd. U hebt denk ik vorige week allemaal de maquette gezien. Niet alleen zal voor veel bewoners hun directe leefomgeving een stuk minder leefbaar zijn, er verdwijnt ook heel veel groen. En dat terwijl er in deze buurt veel dieren leven en ook dit een schakel zou kunnen vormen met de nabijzijnde onderdelen van de Stedelijke Ecologische Structuur, enerzijds de Nieuwe Kerk, het plantsoen natuurlijk en het Guyotplein en anderzijds, de oosterhamrikkade. Het belang van dit soort binnengroentes staat ook heel mooi beschreven op blz 63 van dit bestemmingsplan en hoef ik nu niet te citeren, maar daar staat ook dat aan de Korenstraat oa grote hoeveelheden gierzwaluwen voorkomen. Komen die ook voor in het vol te bouwen pleintje?

De Partij voor de Dieren is niet tegen een intense Stad, wel zijn wij voor het behoud van zoveel mogelijk groen, ook omdat voor dieren het platteland door overintensivering van de landbouw steeds moeilijker wordt om op te overleven. Daarom zijn wij in de stad voor het plaatsen van hoogteaccenten. Dat zou in dit geval ook een oplossing kunnen zijn. Het volbouwen van dit pleintje zou een precendentwerking kunnen hebben en dat willen we denk ik toch niet. Dit binnenterrein heeft niet het predicaat van een officiële Tuin, zoals bijvoorbeeld het Noorderplantsoen. Is het de komende tijd mogelijk al dit soort onbeschermde stukjes groen in deze buurt, of misschien ook wel in andere buurten, vol te bouwen, ondanks alle mooie woorden over groen? Bijvoorbeeld het pleintje bij de oude HBS, het Kamerlingeplein. Graag een reactie van de wethouder. Waarom niet een brug opwerpen tegen deze mogelijkheden?

Dan de kiosk.

De Partij voor de Dieren is niet principieel tegen een kiosk, want er is een reëel probleem met betrekking tot poep en plas bij de speeltuin en deze keer heeft het eens niets met honden te maken. Een kiosk zou daar verandering in kunnen brengen. Maar hoe levensvatbaar is het idee nog nu vlakbij Flinders zit, een horecagelegenheid met een heel andere uitstraling en publiek dan het voormalige Jantje zag eens pruimen hangen. Graag een reactie van de wethouder.

Met betrekking tot Mama Mini: ik heb zelf jarenlang boven een supermarkt gewoond met o.a. glascontainers voor huis. Ook dit leverde van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat lawaai op. Ik leef mee met de inwoners en vind dat regels gehandhaafd moeten worden, maar drukte en in zekere zin ook overlast horen wel bij het leven in een best grote stad.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein zuidoost

motie Dijkhuis. Onlangs een heel interessante fietstocht gehad naar Stainkoeln olv dhr Dijkhuis, waar hij ons ook nog even liet zien welk gevolg het volbouwen van de driehoek heeft. De driehoek staat echt aan het begin van dit bedrijventerrein en de zichtlijnen zouden voor de entree enorm verstoord worden. Als de gemeente enige esthetische eisen wil stellen aan dit terrein, moet de driehoek niet worden volgebouwd. Het kost op korte termijn misschien wat geld, maar op de lange termijn is het aangezicht van het gebied gered.
Rodehaan – hier wordt voorgesteld om een nieuwe zware milieucategorie vijf bedrijven zich hier te laten vestigen. Wij zijn bang voor de ecologische Hunzezone die zich ook in dit gebied bevindt. Er is nog niet zolang geleden een kolonie zwaar beschermde poelkikkers naar dit gebied verplaatst vanuit de Winschoterweg. In welke mate wordt deze ecologische zone bedreigd door deze plannen? Moeten we de kikkers weer verplaatsen?

- Bestemmingsplan Kranenburg / Stadspark: laten we Feesten in Balans inderdaad vroegtijdig evaluëren, want de geluiden over de geluidsoverlast klinken veelvuldig en hard.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer