Vrij­wil­li­gers­ver­goeding en vrij­wil­li­ger­beleid


5 juni 2013

De partij voor de Dieren heeft een sterke voorkeur voor het behouden van de vrijwilligersbijdrage. We begrijpen dat in tijden van bezuinigingen waar we op dit moment mee te maken hebben hier weinig ruimte voor is. Het zal ten koste gaan van iets anders. Het vervallen van de bijdrage gaat ten koste van organisaties die gebruike maken van vrijwilligers om goede zaken te verrichten. Het verlies hiervan is ook een grote klap voor de vrijwilligers die hierdoor een gevoel van waardering krijgen en een tegemoetkoming in de kosten. We hebben begrepen dat er berichten zijn gekomen van vrijwilligers die hebben gezegd met of zonder wij gaan door. Dit is geweldig. Er kon bij de techische vragen geen duidelijkheid gegeven worden over het aantal mensen wat moet of gaat stoppen zonder vergoeding.

We willen toch pleiten voor het behouden van de vrijwilligersvergoeding voor de groep van 235 mensen die in de loop der tijd ook door verschillende reden zullen stoppen met vrijwilligerswerk. Op deze manier heeft de vergoeding een einddatum ergens in de toekomst.

Het lijkt ons prima het vrijwilligersbeleid op te nemen in de participatienota.

http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=609319/type=pdf/Informerende_brief_over_de_onkostenvergoeding_vrijwilligerswerk.pdf

http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=609320/type=pdf/Vrijwilligersbeleid.pdf

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer