Integrale toegang sociaal domein


5 juni 2013

Allereerst de complimenten voor de uitwerking van dit concept.

De integrale toegang tot het sociale domein betekent een grote verandering voor de manier van werken en de hulpverlening. We hebben een zorg over de veranderingen doordat door de nieuwe manier van werken er ook anders opgeleide mensen nodig zijn en andere expertise.

De decentralistie van de diensverlening vraagt ook om een nieuwe aanpak, we zullen er als gemeente voor moeten waken dat de veranderingen niet eerst ten koste gaan van goede zorg doordat het organisatorisch nog niet in orde is.

We ondersteunen de uitgangspunten waar vanuit wordt gewerkt. Eigen kracht en mogelijkheden eerst en wanneer dit niet voldoende is, ondersteuning. De signalering en eerste gesprekken zijn van groot belang en ook de manier van benaderen vanuit de vrijwilligers of specialisten. We hebben begrepen dat er aansluiting is gezocht bij het onderwijs voor toekomstig uitvoering. Is er interne scholing voor de huidige mensen die deze kanteling uit gaan voeren?

Bezwaar klinkt wat zwaar, zeker voor mensen die in een hulp situatie zit. is er ook een mogelijkheid om een soort second opinion aan te vragen?

Aansluiten bij de vraag van SP over overbelasing vrijwilligers zoals mantelzorgers. Hulp uit eigen omgeving moet wel haalbaar zijn voor de omgeving.

Dank u wel voorzitter.

http://groningen.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=609318/type=pdf/Integrale_Toegang_Sociaal_Domein.pdf

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer