Preventief fouil­leren


4 september 2013

Minister Opstelten (VVD) heeft in maart een wetsvoorstel ingediend om de bevoegdheden voor preventief fouilleren te verruimen. De Raad voor de Rechtspraak en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten zijn zeer kritisch over deze verruiming van bevoegdheden. Met name omdat vrijheden en grondrechten van burgers worden aangetast zonder toets van de rechter. De Nationale Ombudsman onderzocht de praktijk rond preventief fouilleren. Hij mist duidelijke criteria wanneer dit middel mag worden ingezet. Hij heeft ook “forse twijfel” of er “behoorlijke waarborgen zijn voor de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger”. Dit is ons eerste bezwaar. Een te grote inbreuk op de privacy, iets dat meer thuishoort in een politiestaat. Een principieel bezwaar.

Een tweede bezwaar heeft met het volgende te maken: Uit de bijlage bij de collegebrief van 25 augustus 2013 stond dat in september 2004 de raad na evaluatie van de preventief fouilleeractie heeft besloten om de bevoegdheid, die voor 1 jaar in de APVG was opgenomen, niet te verlengen. Reden: de flinke inzet van politiecapaciteit voor een relatief laag aantal inbeslaggenomen vuurwapens.

Er gaan, ook internationaal, steeds meer stemmen op om drugs te decriminaliseren en te reguleren. Criminaliseren leidt er juist toe dat drugs een schaars goed is waarvoor hoge bedragen moeten worden betaald en misdaden voor worden begaan. En neemt een te groot deel van de capaciteit van politie en justitie in beslag. Door de aandacht te verschuiven naar het volksgezondheidsaspect, zoals doelgerichte preventie en aangepaste hulpverlening voorkom je veel meer ellende met drugs.

Nederland echter lijkt steeds meer in te zetten op veiligheid, criminalisering en repressie. De wet preventief fouilleren past in dat rijtje. De Partij voor de Dieren ondersteunt deze wet niet. Ook in dit specifieke geval lijkt deze maatregel buitensporig: de huidige maatregelen hebben geleid tot afname van de frequentie van drugsoverlast en kunnen wat ons betreft worden doorgezet.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer