Dienst­ver­le­ningsplan 2013 Ernst & Young


4 september 2013

De Partij voor de Dieren heeft het in deze raad al vaak gehad over de grote waarde van groen voor de leefomgeving van mens en dier. Een boomrijke omgeving levert meer gezondheid in de buurt op door een betere luchtkwaliteit, verkoeling in de zomer, CO2berging en de waarde van woningen stijgt ook nog eens doordat de omgeving aantrekkelijker is. Door aan dit soort baten financiële waarden toe te kennen, wordt ineens duidelijker dat een geïnvesteerde euro in groen veel méér rendement oplevert. Via TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity kunnen groene baten worden omgezet in bijbehorende bedragen. Wij zouden graag willen dat Ernst & Young de mogelijkheden hiertoe eens bestudeerde, met het oog bijvoorbeeld op bezuinigingen op ecologisch beheer. (Daardoor kan de biodiversiteit afnemen, wordt een heel ecologisch systeem zwakker en dan kan bijvoorbeeld blauwalg ontstaan, waarvan de bestrijding weer geld kost.)

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer