Vervolg­proces uitvoering accom­mo­da­tienota


3 september 2014

Het is een goede zaak dat er gezocht is naar een uitvoering die op draagvlak kan rekenen. En dat er meer wordt gestuurd vanuit de buurt zelf. Dan heb je meer kans dat er activiteiten komen die mensen uit de buurt echt willen, zodat er daadwerkelijk gebruik van gemaakt gaat worden en het bij zal dragen aan een goede sfeer in de buurt. Het zou heel mooi zijn als de kreet ‘maatwerk per gebied’ waargemaakt wordt.

Vanwaar die harde datum van 1 januari 2016? Het is mooi als het lukt, maar liever een degelijk resultaat dan haastwerk waar de stadjers zelf niet vrolijk van worden.

Het is droevig dat de ID-banen worden wegbezuinigd, zoals de SP al uitgebreid aangaf. In september zou duidelijk zijn of een aantal ID’ers via Sociale Werkvoorziening aan het werk zou kunnen blijven. Het is inmiddels september. Is daarover inmiddels helderheid?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer