Woord­voering Actu­a­li­tei­ten­debat 4 oktober


4 oktober 2017

Actualiteitendebat over verkeerssituatie Eikenlaan en Eendrachtskade

Voorzitter. Ik sluit mij aan bij de woorden van dhr Koks.

Laat ik voorop stellen dat er twee ontwikkelingen gaande zijn die wij op zich toejuichen.

Allereerst zijn wij altijd een voorstander geweest van de inrichtingsplannen voor de A-weg. Autobus vrij en ruim baan voor de voetganger in dit gebied willen wij toejuichen. De genoemde gevolgen echter, voor de rest van het verkeer is een van de bespreekpunten vandaag.

Wij juichen het principe toe dat fietsers voorrang krijgen op bepaalde plekken in de stad zodat meer mensen de fiets pakken dan de auto. Wij kunnen ons hier doorgaans goed in vinden. De afgelopen 30 jaar lijkt dat ook een doel geweest te zijn van onze gemeente. Prima. De vraag die wel bij ons rijst is of we daar op het punt bij de Eikenlaan niet teveel doorslaan. Van te voren is al door veel instanties aangegeven dat dit geen goed plan leek en onze fractie heeft ook duidelijk alternatieven aangedragen.

Naast de vragen die we ingediend hebben en die de SP al heeft genoemd zijn er nog aantal aandachtspunten, die het OV-consumentenplatform Groningen ook aandraagt:

•zeer veel reizigers worden gedupeerd door langere reistijden, ontstane onduidelijkheid en vervallen haltes (zoals die van streekbussen op het Zuiderdiep w.z.),

•Velen missen hun aansluitingen op bus en trein, waardoor nu extra pendelbussen moeten worden ingezet naar Europapark en Zuidhorn,

•OV-bureau en Qbuzz zouden veel kosten maken door extra dienstregelingsuren, van o.a. extra bussen en uitgelopen diensten,

•de fietsoversteek Eikenlaan lijkt veel onveiliger en en met veel meer vartraging dan de gemeenten voorspelde,

•ook de vertragingen rond de Westerhaven -Eeldersingel lopen de spuigaten uit.

Dus nogmaals de vraag:
Is het college zich bewust van de verslechtering van het OV in en rond stad voor forenzende studenten en werknemers?

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer