Woord­voering actu­a­li­tei­ten­debat over vertraging versterking woningen Ten Post, 11-12-2019