Woord­voering Onderwijs & Welzijn 4 oktober


4 oktober 2017

OW 4 oktober 2017 16:30 uur

B.1. Informatie over de meerkostenregeling (collegebrief)
We horen het helaas veel om ons heen. Mensen die gebukt gaan onder hun zorgkosten. Mensen die het zeker niet breed hebben en afhankelijk zijn van medicijnen of zorg. De laatste tijd komt ons ook steeds vaker ter ore dat dat mensen nodige zelfs zorg mijden omdat ze er de financiële middelen niet voor hebben. Dat is schrijnend en dit zou toch in een welvarend land en stad als de onze niet mogen voorkomen.
Wij maken ons grote zorgen om deze groep mensen.

Na afschaffing van de compensatie eigen risico en Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten blijkt de meerkostenregeling om die reden meer dan nodig. En we zijn blij met het bestaan ervan. Maar de regeling blijkt nog meer nodig dan voorzien want er dreigt overschrijding van het budget. Dus verandering is nodig.

Het college draagt nu verschillende opties aan en ziet zelf optie 2 als de beste optie maar in onze ogen is helaas geen van de opties een goede keuze. Dit omdat niet alle zorgkosten via de zorgverzekeraar gaan en je met enkel het eigen risico (dat ook nog eens elke keer stijgt) niet het goede en volledige beeld krijgt. Over de dekking spreken we graag op een ander moment.

Daarnaast vinden we het advies van de cliëntenraad een heel goede, waar zij spreken over een expertmeeting. Dat advies nemen we dan ook graag over.

B.2. Stand van zaken Monitor Sociaal Domein (collegebrief) + Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 (collegebrief)
Als eerste even een korte opmerking over het Verdiepingsthema Veilig Thuis binnen de monitor. Goed te horen dat de kwaliteit voldoende is. En dat het voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen. Wat daarbij echter verbaasde is dat de wachtlijst plotseling weer is gestegen naar 17 zaken. Goed dus dat er extra personeel bijkomt. Daarnaast is het zo dat Veilig Thuis aangeeft dat ze niet kan voldoen aan de wettelijke eisen binnen de huidige subsidiemiddelen. Dat baart zorgen, zeker op zulk kwetsbaar gebied. Is dat ook de reden dat de wachtlijst ineens kon oplopen? We hopen dat er binnen afzienbare tijd een oplossing voor komt.

Wat betreft de cliëntenervaring wmo: (4000 hebben ingevuld)

we lezen vooral positieve berichten en een stijgende lijn in de ervaring van de voorzieningen e.d. De gemeente slaagt erin de zelfredzaamheid te verhogen, en cliënten krijgen meer het gevoel beter dingen te kunnen doen et cetera. Dat zijn natuurlijk hartstikke mooie punten, dus goed om te horen, maar wat ook opvalt is dat er veel lovend wordt gesproken over een positief percentage dat vaak terugkomt op meerdere vlakken, generaliserend 80%.

80% is positief lezen we in meerdere alinea’s. En dat snappen we natuurlijk. 80% is een flinke meerderheid. Maar tegenover die 80% staat een 20% die niet zo positief is. En dat is ook nog behoorlijk wat, 1 op de 5. Om die reden sluit ik me ook aan bij de vragen die de SP stelde hierover en zijn we ook benieuwd naar de uitslagen van het onderzoek volgend jaar om te kijken of ook de 20% positief te stemmen is.

B3 Financiering bed-bad-broodvoorziening november en december 2017
zoals al vaker aangegeven zijn wij enthousiast over de werkwijze van het college wat betreft de bed bad brood regeling. Om die reden kunnen wij natuurlijk helemaal meegaan in dit voorstel en steunen het daarom ook.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer