Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 31 oktober 2018


1 november 2018

4 Initiatiefvoorstellen

a. Steunpunt Huren (initiatiefvoorstel PvdA 2 juli 2018, 7032754) + Preadvies Steunpunt Huren (collegebrief 20 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Het plan heeft nog de nadere uitwerking nodig maar het is goed dat dit gebeurt in samenwerking met de huurders zelf. Wij zullen dit initiatiefvoorstel steunen.

b GrunnGras. Toepassing van Groene Bestrating in Groningen (initiatiefvoorstel PvdA en Partij voor de Dieren 8 augustus 2018, 7091251) + Preadvies Initiatiefvoorstel GrunnGras (collegebrief 20 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Tijdens de commissiebehandeling hebben we al uitvoerig over GrunnGras gesproken, dus ik zal het nu kort houden. Wij zijn erg blij met de positieve reacties van alle partijen, het college, de betrokken ambtenaren en de geluiden uit de samenleving over dit mooie idee van Martin Borchert dat we samen met de PvdA verder hebben uitgewerkt. We kijken uit naar de pilotstraat van het voorjaar en gaan er vanuit dat Groningen daarna in rap tempo zal vergroenen dankzij GrunnGras!

c Onze thuiszorg: van concurrentie naar samenwerking (-aangepast- Initiatiefvoorstel van SP, mede ingediend door PvdA, GroenLinks, Stad&Ommeland, Partij voor de Dieren en 100%Groningen, 22 oktober 2018)

Dankuwel voorzitter. Marktwerking en commercie in de zorg is niet iets waar wij als Partij voor de Dieren voorstander van zijn, en dat er op het huidige systeem veel aan te merken valt is duidelijk. Wij zijn dan ook blij dat wij dit mooie initiatiefvoorstel van de SP mede indienen en zijn benieuwd wat het onderzoek naar mogelijke alternatieven zal opleveren.

7 1-minuut interventies

e Wijkvernieuwing en de ongedeelde stad (collegebrief 13 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Wij vinden het belangrijk dat bij de energietransitie de kosten niet komen te liggen bij burgers die dat slecht kunnen dragen. Daarom staan wij op de motie van de SP over de woonlastengarantie.


g Analyse grofvuil 2017 (collegebrief 28 september 2017)

Dankuwel voorzitter. We hebben het in de commissie al gezegd, maar de kostenvergelijking uit deze analyse is het vergelijken van appels en peren. De kosten van het ophalen bij bijplaatsingen worden niet meegenomen, en ook is niet duidelijk hoeveel grofvuil er op deze manier wordt gedumpt. Daarom staan we op de motie van Student & Stad en het CDA die hier meer helderheid over poogt te krijgen.

j Prognose Jeugdhulp 2018 (collegebrief 3 oktober 2018)

Dankuwel voorzitter. Er is erg veel onduidelijkheid over de stijgende kosten in de jeugdzorg, en alhoewel we eerder dit jaar een expertmeeting hebben gehad, en de wethouder heeft toegezegd dat er volgend jaar nog een expertmeeting volgt, willen we ook graag in gesprek met onder andere de aanbieders van jeugdhulp zelf. Daarom staan we op de SP motie over de hoorzitting.


k Koningsdag 2018 (evaluatie) (collegebrief 6 september 2018)

Dankuwel voorzitter. De collegebrief die wij eergisteren ontvingen over de overschrijding van de kosten met bijna een kwart miljoen verbaasde ons nogal. Daarin wordt namelijk slechts voor €45.000 aan extra kosten uiteengezet. Waar zijn die overige 2 ton gebleven, waar is die verantwoording? Er wordt wat vaags gezegd over “een kwalitatief hoogwaardig programma en een aantrekkelijk beeld voor de televisie”, maar dat is geen echte verantwoording. Waar blijft de echte specificatie?


8 Discussiestukken

a Huisvesting internationale studenten suikerfabriekterrein (collegebrief 29-6-2018) Huisvesting internationale studenten (collegebrief 25-7-2018) Beantwoording schriftelijke vragen art 41 RVO van GroenLinks over internationale studentenhuisvesting in Groningen (collegebrief 25-7-2018 en 29-8-2018))

Dankuwel voorzitter. Het hoofdpijndossier is nog niet ten einde, zo bleek ook op de hoorzitting en op het ESN debat gisteren. Nog steeds niet alle internationale studenten zijn gehuisvest. De hoorzitting met de onderwijsinstellingen en studentenorganisaties beantwoordde veel vragen, maar riep ook nieuwe vragen op.

Zo liet de RUG weten dat zij helemaal geen grote wervingscampagnes voeren in het buitenland, maar dat zij bijvoorbeeld wel op beurzen staan. Een blikje op de RUG website leert ons echter dat ze ambassadeurs hebben die actief het studeren bij de RUG promoten in het buitenland. Er zijn ambassadeurs actief in Bulgarije, China, Cyprus, India, Indonesie, Ierland, Roemenie, Slowakije, de Emiraten, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk, Vietnam en Zimbabwe. Dat is toch wel wat meer dan alleen op een paar beurzen staan.

Laat het duidelijk zijn dat voor de Partij voor de Dieren internationals een waardevolle toevoeging zijn aan onze stad. De fout ligt ook zeker niet bij hen. Maar de huidige groei van de studentenaantallen is niet duurzaam. Niet alleen op het gebied van huisvesting is de groei van studentenaantallen te groot, maar ook daarbuiten. De student/staf rato bij de RUG verslechterd, er is een groot gebrek aan lokalen waardoor er nu zelfs al wordt gedoceerd in een kerk in Helpman, en eerstejaars hebben zelfs tentamens op zaterdagen omdat er geen ruimte is doordeweeks.

Daarom zeggen wij: niet alsmaar meer studenten aantrekken uit het binnen en buitenland, voordat deze problemen, waaronder de huisvesting, zijn opgelost. Wat betreft het eerst oplossen van het huisvestingsvraagstuk staan staan we ook op de SP motie hierover.

Onze huisvestingscrisis mag niet leiden tot buitenproportionele kamerprijzen zonder huurbescherming, wat nu wel gebeurt bij shortstay units. Daarom staan we op de GroenLinks en PvdA motie om dit aan banden te leggen.

Tot slot willen wij ook de invloed van de medezeggenschapsraden van de RUG en Hanze gewaarborgd zien in het convenant, en staan wij op de SP motie hierover.

b Niet-afgeronde revitalisering Woonschepenhaven (beantwoording schriftelijke vragen 7 september 2018 + bespreekpunten SP en Stad & Ommeland 21 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Tijdens de commissie liet mijn fractie al weten dat we het heel vreemd vinden dat er zo’n enorm verschil in perceptie zit over de revitalisering tussen het college en de woonschepenhaven. De enige manier om dit verschil op te lossen en een onafhankelijke waarheid boven water te krijgen lijkt ons onafhankelijk onderzoek. Daarom staan we ook op de motie van de SP, CU en Stad & Ommeland om dit voor elkaar te krijgen.

Interessant voor jou

Woordvoering Gecombineerde Commissie, 10 oktober 2018

Lees verder

Woordvoering Commissie Financiën & Veiligheid, 17 oktober 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer