Woord­voering raads­ver­ga­dering: Stra­te­gische agenda stati­ons­gebied raad 8 maart


8 maart 2023

Strategische agenda stationsgebied raad 8 maart

Dank voorzitter. Voor het reces hebben we deze stukken uitvoerig besproken tijdens de meningsvormende sessie van 2,5 uur, het zijn mooie plannen, dus ik hou het nu bij de moties.

M1 over de economische ontwikkeling - mij lijkt het dat sowieso met de NS gepraat gaat worden over de nadere invulling van het stationsgebied qua winkels en retail, dus het is mijn fractie niet helemaal duidelijk wat deze motie toevoegt.

M2 vinden we een onzinmotie, het station blijft ook met een knip in de Stationsweg goed bereikbaar met de taxi of auto, inclusief de kiss & ride, en de bereikbaarheid met het OV wordt juist beter.

M5 over de fietsroutes zullen we steunen, alhoewel we ons ook daarbij afvragen in hoeverre dat niet sowieso al het plan was.

M10 over de bebouwing van het busstation vinden we te verstrekkend, voor een vorm van bebouwing moet er ruimte zijn alhoewel we het met de indieners eens zijn dat het open karakter wel zoveel mogelijk behouden moet blijven.

M11 over onderzoek naar een extra brug over het verbindingskanaal dienen we mede in omdat de Werkmanbrug al overbelast is.

M12 en M13 over de naamgeving, de werktitels Spoorkwartier en De Nieuwe Poort vindt mijn fractie an sich prima, ook als uiteindelijke naam, en twee moties over namen is wellicht ook wat veel, maar het kan nooit kwaad om hierover met gebruikers en historici en omwonenden in gesprek te gaan, dus die zullen we steunen.