Woord­voering: VRIJDAG Krediet St. Jans­straat


7 juni 2023

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Mag ik nog een vraag stellen? Dank, voorzitter. Ik heb een aantal vragen aan het college. Wat mijn fractie betreft is het grootste struikelblok niet de kosten maar de vernietiging van de natuur, zoals jullie misschien al verwacht hadden. Het gaat om de monumentale boom. We lazen in de effectanalyse dat er in een eerder stadium is gekozen om de bouwplannen te wijzigen, om de binnentuin zo te kunnen besparen in plaats van te vernietigen. Wij vragen ons daarom af of er na de uitkomst van het onderzoek naar het herplanten of herplaatsen van de boom opnieuw gekeken of die bouwplannen gewijzigd kunnen worden?

Ik heb het technisch nagevraagd, en ik weet dat de ruimte beperkt is omdat het monumentale panden zijn. Deze boom is echter ook monumentaal en wat ons betreft is die waarde groter dan de waarde van de stenen. Uit ambtelijke navraag weten we ook dat de boom gecompenseerd gaat worden op het Kwinkenplein. Halverwege het jaar 2021 is daar ook al een boom geplant, terwijl het onderzoek naar de boom bij VRIJDAG nog liep. Mijn vraag is of die boom die gecompenseerd gaat worden een extra boom is die in 2021 al ingetekend was? Het wordt nu wel heel verwarrend. Kan de wethouder daar iets over zeggen?

Tot slot nog wil ik nog opmerken dat een boom wat ons betreft natuurlijk niet compenseerbaar is. De ecologische waarde van een boom is dat ook niet, ook al doen we dat hier nu wel. Het predicaat 'monumentaal' geeft de waarde van deze boom aan. Daarbij oogt het beleid van de gemeente soms ingewikkeld, omdat ze alles uit de kast trekken om bomen op de Grote Markt te plaatsen en vervolgens één van de weinige bomen in de binnenstad kappen. Wat ons betreft zou het uitgangspunt bij bouwen niet moeten uitgaan van wat we hier in stenen willen hebben staan, maar wat we hier kunnen plaatsen terwijl we rekening houden met de natuur. Tot zover, bedankt.

wethouder Van Niejenhuis: Dan de vraag van Partij voor de Dieren over de Ginkgo. Het is een prachtige monumentale boom. Ik heb eerder vandaag al gezegd dat we het niet prettig vinden om te moeten doen. Tegelijkertijd hebben ruimtelijke ontwikkelingsprojecten een hele lange doorlooptijd, zo ook dit project. Voor een aantal fases heeft er besluitvorming plaatsgevonden in deze raad, allereerst over het samenvoegen van een aantal organisaties tot VRIJDAG. Het ging ook om het niet opknappen van bestaande gebouwen terwijl er toch nieuwbouw werd gepleegd. Het ging ook om het plegen van nieuwbouw in het centrum van Groningen op deze plek. De raad heeft in al die fasen meegelopen. In 2020 is de raad ook geïnformeerd over het feit dat als de raad dit op deze plek wilde, er dan een risico zou kunnen zijn dat de boom misschien niet behouden zou kunnen worden.
U vraagt of er daarna nog gekeken is naar optimalisatie. Ja, meerdere keren. Enerzijds omdat we een sober en doelmatig gebouw wilden, en dat is ook gelukt. Anderzijds omdat we wilden dat het aantal vierkante meters zoveel mogelijk ingeperkt werd, zodat de bomen behouden zou kunnen blijven en er een binnenplaats zou overblijven. Het is dus gelukt om het gebouw heel erg te optimaliseren, VRIJDAG gaat in vierkante meters echt significant terug ten opzichte van wat ze nu in de bestaande gebouwen hebben. Het is ook gelukt om de binnentuin te behouden. De binnentuin wordt groen, er komt een groen dak en een nieuwe boom in de binnentuin. Het lukt niet om die
ondiepe en breed gewortelde Ginkgo te behouden of te verplaatsen.

We zijn niet over één nacht ijs geweest, er is in meerdere rondes op basis van meerdere onderzoeken gekeken wat er mogelijk was. Vorig jaar in juni hebben we de raad geïnformeerd over de boomeffectanalyses en dat het helaas niet ging lukken, en dat is nog steeds het geval. U vraagt ook naar de vervanging. Lukt het om een extra boom te plaatsen op het Kwinkenplein, en is dat een extra boom ten opzichte van de plannen die het college al had? Ja, dat is een extra boom. Ik denk ook dat het goed is om toe te voegen dat we overal bekijken waar we een extra boom kunnen plaatsen. We zijn bezig met het uitvoeringsprogramma Binnenstad, en ook voor die hoek van de stad worden nu ontwerpen gemaakt. We hebben het een paar weken geleden met de raad besproken. Het projectteam heeft ook daar de opdracht om een boom toe te voegen waar het mogelijk is. Formeel gezien moeten we deze boom vervangen, en dat gaan we ook zeker doen met een hele forse boom. We blijven continu bekijken waar we meer bomen kunnen toevoegen in de binnenstad, want dat is echt heel hard nodig.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Bedankt, alweer. Ik wil graag kort reageren. Ik vind het heel fijn dat de boom echt een extra boom is boven op de vastgestelde vergroening van de binnenstad. Ik heb wel een correctie, want slechts de helft van de binnentuin wordt behouden. De andere helft wordt wel vernietigd, helaas. De tuin blijft niet in zijn geheel.