Mondiale bewust­wording en duur­zaamheid


29 mei 2013

Motie mondiale bewustwording en duurzaamheid

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 mei 2013, besprekende de Rekening 2012

Constaterende:

Dat voorgesteld wordt 82000 euro gereserveerd voor de bestemmingsreserve Duurzaamheid in de AER te laten vrijvallen

Dat in de nota Internationalisering voorgesteld wordt om in 2014 15000 euro te bezuinigen op de post “mondiale bewustwording”
Dat hier een viertal kleine clubs de dupe van worden, die een zeer actieve rol in de samenleving hebben, namelijk Stichting Jabalaya, Gered Gereedschap, het VIC en Noordbaak

Overwegende:

Dat deze clubs de belichaming zijn van duurzaamheid, gedefiniëerd als ten goede komend aan People, Planet en Prosperity
dat Stichting Jabalaya via het opzetten van scholingstrajecten de omstandigheden van de Palestijnen in Jabalaya structureel probeert te verbeteren
dat Noordbaak de financiële bijdrage van de gemeente vermeervoudigt via rijkssubsidies en deze dan weer aanwendt voor projecten op scholen in Groningen op het gebied van wereldburgerschap en duurzaamheid, zoals Mondiaal Mondig, een 3,5 jarig programma voor MBO- jongeren in coproductie met Buitenlandse Zaken
dat Gered Gereedschap ieder jaar in totaal 100.000 stuks gereedschap inzamelt, opknapt en doorstuurt naar ontwikkelingslanden, dat zijn zo’n 10 zeecontainers vol, aan gemiddeld 80 technische scholen en startende ondernemers in Afrika, Latijns-Amerika en Azië waardoor mensen een vak kunnen leren en uitoefenen
Dat het Vredes Informatie Centrum jaarlijks tussen de 100 en 150 aanvragen van scholen voor lessen over oorlog en vrede krijgt, die allemaal gehonoreerd worden, daarnaast zijn ruimte goedkoop beschikbaar stelt voor lezingen.

Dat naast het goede werk dat deze clubs leveren en dat voor een groot deel op vrijwillige basis wordt gedaan, het dergelijke clubs zijn die middels burgerparticipatie vormgeven aan een civil society, belangrijk voor het functioneren van een democratie

Verzoekt het college

Met een voorstel te komen om van het hierboven genoemde bedrag van 82000 euro 15000 te bestemmen voor de post “mondiale bewustwording” 2014

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Groningen schaliegasvrij

Lees verder

Motie Stichting Dierenopvang Groningen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer