Motie Groningen gifvrij


26 oktober 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 oktober 2011, besprekende de collegebrief “Gifgebruik door de gemeente” uit augustus 2011,


Constaterende

- dat volgens de collegebrief het gif Roundup, met de werkzame stof Glyfosaat, gebruikt wordt door de gemeente
- dat gebruik van dit gif in de komende tijd verboden zal worden voor gemeentes en particulieren

Overwegende

- dat Glyfosaat schadelijk is voor flora en fauna (onder andere de bij) en voor de mens
- dat er alternatieven zijn, die al deels door de gemeente worden toegepast


Verzoekt het college

- Versneld te stoppen met het gebruik van Glyfosaat in de gemeente


en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Partij voor de Dieren

Kris van der Veen Groen Links


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer