Motie bijen­sterfte door gifge­bruik


26 oktober 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 26 oktober 2011, besprekende de collegebrief “Gifgebruik door de gemeente” uit augustus 2011,

Constaterende

- dat de gemeente het gif Imidacloprid gebruikt bij insectenverdelging
- dat algemeen door wetenschappers aangenomen wordt, dat Imidacloprid een oorzaak is van de massale bijensterfte

Overwegende

- dat de VN in een rapport van 10 maart j.l. , “Global Bee Colony Disorders and other Threats to Insect Pollinators”, de noodklok luiden over het verdwijnen van de bijen , zoals eerder genoemd in de motie “Geen Gif”
- dat de bijensterfte niet alleen voor de bijenpopulatie schadelijk is, maar ook grote gevolgen heeft voor de mondiale flora en fauna en voor onze voedselvoorziening
- dat er diervriendelijke alternatieven zijn

Verzoekt het college

- Onderzoek te doen naar milieu en diervriendelijke alternatieven ter vervanging van het gif Imidacloprid en de resultaten hiervan terug te koppelen naar de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Partij voor de Dieren

Kris van der Veen Groen Links

Jan Seton CDA

1 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=664&ArticleID=6923&l=en

2 http://www.slideshare.net/macwlem/presentatie-bijensterfte-250909-leidse-imkervereninging


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer