Motie: 'Circu­laire economie meten'


26 januari 2022

Ingediend met Student & Stad, Groenlinks, D66, Stadspartij, 100% Groningen

Motie “‘Meet, alsof het je laatste dag is”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 26 januari 2022, besprekende een

motie vreemd aan de orde van de dag.

Constaterende dat:

- het college een routekaart en uitvoeringsagenda circulaire economie heeft opgesteld;

- deze documenten als doel hebben het bereiken van een volledig circulaire economie in

de gemeente Groningen;

- er in deze documenten geen 0-metingen staan en geen kwantificeerbare tussendoelen

zijn opgesteld.

Overwegende dat:

- zonder te weten waar de gemeente nu staat en zonder tussendoelen de gemeenteraad

het college op dit onderwerp niet kan controleren;

- de huidige status en tussendoelen kwantificeren wel degelijk (deels) mogelijk zijn.

Amsterdam heeft o.a. een ‘Amsterdam Circulair 2020-2025 Monitor’ en ook de ‘Circle

City Scan Tool’ op www.circle-economy.com biedt handvatten.

Verzoekt het college:

- in de route naar een circulaire economie in 2050 zo veel mogelijk concrete

meetmethodes op te stellen, een 0-meting uit te voeren en tussentijdse doelen vast te

stellen;

- de raad hierover uiterlijk eind 2022 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: 'Anda Kerkhovenzaal'

Lees verder

Motie: 'Vissen in nood'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer