Geen grote loop in plantsoen tijdens broed­seizoen


9 april 2013

De Partij voor de Dieren is het niet eens met het collegebesluit opnieuw de aanvraag voor een grootschalig evenement in het Noorderplantsoen tijdens het broedseizoen te gunnen. Het gaat om een hardloop evenement dat tot in de kleine uurtjes verstoring voor de vogels ten gevolge zal hebben.

Kelder: “Het is ook gewoon een principekwestie. Regels zijn er niet voor niets. Het gaat hier om een door de raad vastgestelde nota die het college plotseling naar eigen believen herziet. Dat kunnen wij als raad niet zomaar over onze kant laten gaan. Laten wij de vogels die willen broeden in ons mooie plantsoen koesteren, in plaats van ze weg te jagen met rennende hordes”.

Volgens het college heeft dit evenement niet meer gevolgen voor de vogels dan het publiek op een gewone mooie dag, maar Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, betwijfelt dat. “Ze geloven toch niet werkelijk dat hordes hardlopers en schreeuwend publiek niet verstorend werken voor broedende vogels? Regels omtrent het broedseizoen zijn er natuurlijk niet voor niets”. Kelder vraagt het college of zij aan Topsport Noord Nederland willen vragen een alternatief parcours te verzinnen, buiten het Noorderplantsoen om. Start en finish zijn al ergens anders. Kelder heeft vorig jaar ook aan de bel getrokken over dit evenement. Hij wees het college toen op de vingers over een aantal procedure fouten. Mede daardoor is de parkcommissie deze keer wel betrokken bij de aanvraag en heeft Topsport Noord Nederland laten weten geen extra licht en muziek in het plantsoen te zullen gebruiken. Kelder vreest desondanks voor overlast voor de vogels.

Voor de vragen klik hier