Vuur­werk­vrije zones in stad


19 december 2012

De Partij voor de Dieren wil vuurwerkvrije zones in de stad en zal hiertoe vandaag tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag indienen.

Het is een bekend feit dat veel dieren doodsbang zijn voor het geknal en geflits dat ze niet kunnen plaatsen. Veel dieren, zoals bijvoorbeeld honden, hebben bovendien een gehoor dat vele malen beter is dan
dat van mensen en hebben dus extra veel last van geknal. Vuurwerk leidt ook tot luchtverontreiniging. Er komen grote hoeveelheden fijnstof in de lucht.

Volgens Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, hebben niet alleen dieren, maar ook steeds meer mensen een hekel aan vuurwerk: “Steeds meer mensen komen op Oudjaarsdag de deur liever niet meer uit. Veel Stadjers vragen ons of er niet alleen nog een centrale vuurwerkshow kan plaatsvinden, op de Grote Markt bijvoorbeeld.” Kelder betreurt het dat hij daar de handen nog niet voor op elkaar krijgt. Maar volgens hem kunnen college en raad niet om de grote groepen mensen en dieren heen voor wie 31 december niet alleen de laatste, maar ook de ergste dag van het jaar is.

De Partij voor de Dieren heeft begin 2011 schriftelijke vragen aan het college gesteld over vuurwerk. Het bleek dat de kosten van de jaarwisseling, preventieve maatregelen en schade als gevolg van vuurwerk en
vreugdevuren, bijna 50000 euro bedroegen, terwijl naar schatting 70 mensen gewond raakten.