Lupine paviljoen op de Groningse Floriade


17 juli 2012

De Partij voor de Dieren zal aanstaande
woensdag een motie indienen waarin het college verzocht wordt zich in
te spannen voor de aanwezigheid van een lupine paviljoen op de
Groningse Floriade in 2022. Lupine als vleesvervanger kan een
belangrijke rol spelen in de transitie van een op dierlijke eiwitten
gebaseerd dieet naar een meer plantaardig dieet en verbindt bovendien
de hoofdthema’s van de Floriade 2022 met elkaar: water, energie,
gezondheid, voedsel en duurzaamheid.

Volgens Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren,
heeft Groningen als Fair Trade stad en Duurzame stad een progressieve
naam hoog te houden. De Floriade is een mooie kans voor de gemeente om
haar visie op een duurzame toekomst te etaleren. Kelder: “Het thema
verduurzaming van de voedselketen verbindt de thema’s energie,
voedsel, water en gezondheid, omdat plantaardig voedsel gezonder is,
minder energie en ook veel minder water kost dan dierlijke producten.
Deze kans moet het college niet laten liggen! Bovendien kunnen de
Veenkoloniën, waar lupine nu verbouwd wordt, wel een duwtje in de rug
gebruiken en is het ook daarom goed dit product in de schijnwerpers te
zetten”.

De consumptie van dierlijke eiwitten leidt wereldwijd tot meer
uitstoot van broeikasgassen dan alle verkeer en vervoer samen. Voor
een kilo vlees is ongeveer zeven kilo graan nodig en dit leidt ertoe
dat veel savannes en oerwouden met de grond gelijk worden gemaakt om
plaats te maken voor veevoederplantages. Lupine is dubbel goed voor de
biodiversiteit: het gewas lupine biedt ook nog eens veel stuifmeel
voor bijen en hommels.