Proef­diervrij schoon­maken


27 juni 2012

De Partij voor de Dieren wil dat het toekomstige schoonmaakbedrijf van de gemeentelijke dienst in de stad Groningen proefdiervrije schoonmaakmiddelen gebruikt. Gerjan Kelder, fractievoorzitter, zal hiertoe een motie indienen tijdens het Voorjaarsdebat.

Kelder: “Zeker voor de schoonmaakbranche zijn dierproeven immoreel. Dieren in laboratoria leven onder erbarmelijke omstandigheden en ondergaan de meest afschuwelijke experimenten, bijna altijd zonder
pijnstillers, die vrijwel altijd tot een langzame en pijnlijke dood lijden.”

In de motie vraagt Kelder om het onderdeel “proefdiervrije schoonmaakmiddelen” op te nemen in het bestek van de nieuwe aanbesteding en hieraan tevens een significante weging toe te kennen. Een bestek bestaat uit meerdere onderdelen, die allen een bepaald aantal punten meekrijgen. Ook “milieuvriendelijk” moet hierin worden meegenomen, aldus Kelder.

Jaarlijks worden in Nederlandse laboratoria ongeveer 600.000 gewervelde dieren gebruikt voor experimenten en bijna nog een keer zoveel wordt in laboratoria gehouden om proefdieren te fokken of voor toekomstige experimenten.

Het college bracht de raad onlangs middels een eerste Voortgangsrapportage 2012 op de hoogte van het feit dat er een nieuwe aanbesteding moet worden voorbereid vanwege enkele onjuistheden in het huidige schoonmaakcontract.