Wens einde muskus­rat­ten­be­strijding in Groningen


21 maart 2012

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de muskusrattenbestrijding in de gemeente Groningen, waar nauwelijks agrarische activiteiten zijn. Fractievoorzitter Gerjan Kelder heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld. Hierin doet hij onder andere een oproep aan het college om de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s te vragen te stoppen met het zinloos doden van deze vriendelijke woelmuizensoort.

Op diverse plekken in de stad Groningen liggen in vijvers verdrinkingsvallen, waarin de dieren een verschrikkelijke dood sterven, terwijl middels preventieve maatregelen schade aan slootkanten op veel effectievere wijze kan worden voorkomen. Muskusratten kunnen een kwartier onder water blijven en sterven soms pas na een urenlange uitputtingslag om boven te blijven, aangezien de vallen zich vaak deels boven water bevinden. Kelder wil ook weten of bij het wegmalen van overtollig water wel rekening wordt gehouden met de verdrinkingsvallen.
Al in 2007 concludeerden wetenschappers in opdracht van de Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding (LCCM) dat er geen verband kon worden aangetoond tussen bestrijding, omvang van de populatie en schade als gevolg van graverij. Zij raadden een - tot nog toe niet gehouden - veldproef aan om te kijken of de populatie zich zoals verwacht na een korte groei stabiliseert. Het herstellen van de graverij is bovendien veel goedkoper dan de bestrijding, die zo’n 30 miljoen euro per jaar kost. In 2010 werden er behalve 119.482 muskusratten ook 12.692 andere dieren in de vangkooien gedood zoals watervogels en marters.

De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds haar oprichting met hand en tand tegen de zinloze, wrede en geldverkwistende gewoonte van het om zogenaamde veiligheidsredenen doden van muskusratten.

Lees de vragen hier