Aanpak Woon­sche­pen­haven nog steeds niet in orde


27 oktober 2014

Het plan van de gemeente om de Woonschepenhaven aan te pakken, deugt niet. Dat stelt de Partij voor de Dieren. Volgens de partij wordt er gezwegen over beschermde zwaluwnesten, is 2 miljoen uit het projectbudget verdwenen en worden de burgers niet serieus genomen. Ook is de Woonschepenhaven niet aardbevingsbestendig.

De Partij voor de Dieren is ontevreden over hoe de gemeente met de bewoners omspringt. Burgers zouden niet goed meegenomen worden in het project en hun mening wordt niet serieus genomen. Kelder: “het College heeft een heel ander, veel positiever beeld van haar omgang met de bewoners dan de bewoners zelf. Dan klopt er toch echt iets niet.” Ook worden er weer wilde dieren over het hoofd gezien. Lang niet alle zwaluwnesten staan in het onderzoek naar aanwezige dieren. Gemeenteraadslid voor de partij, Gerjan Kelder vertelt: “dat is al de tweede keer. De eerste keer werd geen enkel nest gezien en in het nieuwe onderzoek staat dat op bepaalde plekken geen nesten zitten, waar ze toch echt zitten.” Door deze onjuistheden, loopt de gemeente risico de wet te overtreden. Broedende vogels mogen namelijk niet verstoord worden. De bewoners weten van die nesten af, zegt Kelder, “maar de gemeente lijkt hen niet te willen horen.”

De Partij voor de Dieren vraagt ook aandacht voor aardbevingsbestendigheid. Het plan vermeldt niets over aardbevingsbestendigheid, terwijl er al aardbevingen waargenomen zijn in de Woonschepenhaven. Verder vraagt de partij zich af waar de 2 miljoen van het budget gebleven zijn. De raad stelde 5 miljoen beschikbaar, maar de aannemer gaat nu de klus voor 3 miljoen klaren. Er wordt met dit plan niet onder de steigers gebaggerd. Dat kost extra geld, omdat de steigers dan gestabiliseerd moeten worden. Met het huidige plan kunnen de steigers echter op een later moment alsnog onveilig worden, door grondverschuivingen. Kelder: “wij zouden liever zien dat het meteen goed aangepakt wordt.” . Daarnaast wil de partij weten waarom het bestemmingsplan, dat volgens de wet al vervangen had moeten zijn, nog steeds niet herzien is. “De aanpak van de Woonschepenhaven rammelt aan zoveel kanten, dat zouden ze eerst moeten aanpakken, voor ze aan de Woonschepenhaven zelf gaan sleutelen,” stelt Kelder.

Afgelopen voorjaar stelde de Partij voor de Dieren al vragen aan het College over de aanpak van de Woonschepenhaven. De partij wilde toen opheldering over ernstige vervuiling in de bodem en het ontkennen van de aanwezigheid van zwaluwnesten. Daarnaast trok zij de veiligheid van de waterkering in twijfel: de dijk en het sluisje, dat de haven verbindt met het Eemskanaal, zouden niet stevig genoeg zijn. De gemeente gaat deze beide aanpakken.

Lees hier de schriftelijke vragen

Foto: drie zwaluwnesten onder een schuurtje aan de steiger waar volgens
het onderzoeksrapport geen nesten zouden zijn.