Oplossing nodig voor falend beleid tegen circussen met wilde dieren


24 oktober 2014

De Partij voor de Dieren wil weten hoe het kan dat het voorkeursbeleid tegen circussen met wilde dieren niet werkt. Sinds dit beleid aangenomen is door de gemeenteraad komen er toch nog jaarlijks circussen met wilde dieren naar Groningen. Volgens de partij komt het welzijn van de dieren in het gedrang door het leven in een circus en is de openbare orde en veiligheid niet gegarandeerd.

De partij stelt hier vragen over aan het College van B&W naar aanleiding van het bezoek van circus Belly Wien. Dit circus haalde meermaals het nieuws met negatieve berichten over het welzijn van de circusdieren. Ook ontsnapten er geregeld dieren. “In 2011 nog slachtten zogenaamd tamme tijgers een aantal andere circusdieren af, toen ze ontsnapten,” vertelt Gerjan Kelder, gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren. “Daarom willen we eveneens graag weten hoe de gemeente de veiligheid voor de circusdieren en bezoekers heeft gewaarborgd.” De partij roept het College op om, zoals in de gemeente Heemskerk, een beleidsregel op te stellen voor het voorkeursbeleid. “In Heemskerk hebben ze sindsdien geen circus met wilde dieren meer gezien. Een simpele oplossing om circusdierenleed te weren uit onze gemeente,” aldus Kelder.

Verder vraagt de Partij voor de Dieren of het welzijn van de circusdieren is gecontroleerd. Volgens Kelder spiegelen circuseigenaren hun bezoekers veelal onterecht voor dat de dieren het goed hebben in een circus. Wilde dieren, soms direct uit het wild gehaald, of slechts enkele generaties gekooid gehouden, worden vaak met geweld gedwongen om trucjes te doen. Daarnaast is de huisvesting beneden peil. Kelder: “Het gaat om dieren die in een natuurlijke situaties behoorlijke afstanden afleggen en nu in klein kooitje alleen maar wat heen en weer kunnen lopen. En dan heb ik het nog niet eens over het transport van de dieren, waarbij de dieren in nog veel kleinere verblijven worden opgesloten en soms zelfs urenlang alleen maar kunnen liggen.” Ook de eenzame huisvesting, of juist de huisvesting van roofdieren naast prooidieren zijn volgens de partij enkele van de vele missers in het circusdierenwelzijn. Over de vergelijking met huisdieren in kooien, is Kelder duidelijk: “is een konijn gelukkig in een kleine kooi? Er is inmiddels voldoende onderzoek waaruit geconcludeerd kan worden dat ook dat niet diervriendelijk is.” De Partij voor de Dieren wil verder weten waarom de komst van het circus niet op de evenementenkalender vermeld staat. Deze kalender staat op de gemeentewebsite en zou hèt communicatiemiddel zijn naar omwonenden van grote evenementen.

Sinds de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren is het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren van kracht. Het beleid houdt in dat de gemeente voorkeur geeft aan circussen zonder wilde dieren en haar best doet om de beschikbare jaarlijkse ruimte voor circussen te geven aan deze circussen, in plaats van circussen met wilde dieren. De werking van het beleid houdt echter te wensen over, gezien nog steeds jaarlijks circussen met wilde dieren de stad bezoeken. Een motie begin dit jaar van de Partij voor de Dieren, om de ‘Heemskerkse’ beleidsregel in te voeren in Groningen, kreeg onvoldoende steun van de andere raadsfracties. Een landelijk verbod op wilde dieren in circussen ligt al een lange tijd op de plank, maar een invoering laat nog op zich wachten tot in ieder geval volgend jaar.

Bekijk hier de schriftelijke vragen

En bekijk hier een filmpje van een tijger van circus Belly Wien, die stressgedrag vertoont. Gefilmd tijdens het verblijf in Groningen, afgelopen herfstvakantie.