Zet stappen voor beter dieren­beleid


1 oktober 2014

De Partij voor de Dieren is blij dat het college van Burgemeester en Wethouders het langverwachte inzicht biedt in dierenbeleid. In beantwoording van vragen van de Partij voor de Dieren zet het college uiteen wat de gemeente doet om haar taken en beleid op dierenvlak invulling te geven. Zo geeft het college aan voor het eerst dierenbeleid in de begroting te zullen noemen, iets waar de partij al lange tijd om vraagt. De Partij voor de Dieren wil in gesprek met de gehele raad over de gegevens.

De partij constateert dat er veel goeds gebeurt voor dieren in de gemeente. Raadslid voor de partij, Gerjan Kelder: “het college geeft aan zich in te blijven zetten voor diervriendelijke maatregelen, zoals faunapassages en nestkasten. Daarnaast zien we dat burgers betrokken worden bij onderhoud van groen in hun omgeving. De gemeente kan en moet echter nog een stuk harder lopen dan ze nu doet. De Dierenambulance Groningen krijgt nu bijvoorbeeld te weinig onkostenvergoeding om haar taak uit te voeren. En met de vergoeding voor het dierenasiel zitten we lager dan andere grotere steden. Dat moeten we als stad met hoge sociale normen en waarden echt beter kunnen doen.” Kelder wijst er ook op dat het college zegt ecologisch beheer toe te passen, terwijl er geregeld, tegen het beleid in, minder bomen terug geplant worden dan er worden gekapt. Bovendien zijn er toch weer circussen met wilde dieren in de stad geweest, ondanks het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren. “Dat had voorkomen kunnen worden door de methode toe te passen als in bijvoorbeeld gemeente Heemskerk; die hebben het in een beleidsregel gevat,” vertelt Kelder.

De Partij voor de Dieren heeft lang gewacht op het inzicht in dierenbeleid. Moties van de partij hiertoe kregen onvoldoende steun van andere partijen, ondanks dat de begroting, jaarrekening en voorjaarsnota nagenoeg zwijgen over dieren. Toch missen er, ondanks de uitgebreide beantwoording, nog gegevens. Kelder: “we waarderen de moeite die het college heeft gedaan om al onze vragen te beantwoorden. We weten nu echter nog steeds niet voldoende om onze taak als raadsfractie uit te kunnen voeren. Zo geeft het college aan geen inzicht te hebben in overtredingen op het gebied van visserij. En bij het het functioneren van het hondenbeleid wordt gezwegen over de mening van de burger en de hondvriendelijkheid van het beleid. Alleen hondenpoep komt aan bod.”

In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren geeft het college aan de, nooit geëvalueerde, Dierenwelzijnsnota uit 2008 niet opnieuw te willen vaststellen. Ook vindt het college dat de doelstelling van de nota, namelijk het voorkomen en bestrijden van dierenleed en diervriendelijk handelen stimuleren, is behaald. De Partij voor de Dieren is het daar niet mee eens. “Eerst voldoende geld beschikbaar stellen voor deugdelijke opvang en verzorging van hulpbehoevende dieren en een beter inzicht in dierenwelzijn in de gemeente en dan kunnen we verder kijken,” aldus Kelder. De partij wil hoe dan ook over dierenwelzijn spreken met de gemeenteraad en agendeert daarom de antwoorden van het college voor de commissievergadering.

Lees hier de schriftelijke vragen en antwoorden van het college