Lesje economie voor wethouder


24 september 2014

Vanmiddag tijdens de raadsvergadering schenkt de Partij voor de Dieren wethouder Joost van Keulen het boekje Méér, waarin diverse deskundigen vertellen over het begrip groene economie. Volgens de partij focust de wethouder nu nog te veel op snelle economische groei, gericht op korte termijnwinst, zonder oog voor de lange termijn. Dit stelt de partij naar aanleiding van de nieuwe Economische Agenda en de beleidsnotitie voor het bedrijventerrein Westpoort, waarin bedrijven alle vrijheid krijgen en bescherming van de omgeving en duurzaamheidseisen vervagen.

Hoewel de Economische Agenda 2015-2019, die vandaag besproken wordt, wel de term duurzame economische ontwikkeling hanteert, mist de Partij voor de Dieren de omzetting naar actiepunten. Raadslid voor de partij, Gerjan Kelder: “zoals de Economische Agenda en het plan voor Westpoort nu voorliggen is de insteek dat wij als stad op onze knieën bedrijven smeken om zich hier te vestigen. Wat voor bedrijf doet er niet toe: vervuilend, onooglijk, noem maar op. Als ze maar de omzet komen verhogen.” De wethouder gaf
in de commissievergadering aan in principe ieder bedrijf welkom te heten, om meer banen te creëren. “Dat is volstrekt achterhaald,” meent Kelder. “Banen creëer je niet door zo gauw mogelijk zoveel mogelijk bedrijven aan te trekken. Daarvoor is een duurzame economische ontwikkeling nodig, met oog voor generaties hierna. We hebben niets aan bedrijvigheid als er straks geen leefbare aarde meer is, omdat alle grondstoffen op zijn. We hebben behoefte aan een economie die Groningers niet alleen banen, maar ook een betere leefkwaliteit biedt. Die past bij de allure van de Stad, die zich onder andere inzet voor Fair Trade en de duurzame energie.” De Partij voor de Dieren dient ook een motie in, die vraagt om een echt duurzame
economische ontwikkeling in Stad.

De Partij voor de Dieren stelt dat de burgers al veel verder zijn dan de wethouder. Kelder: “in Stad zie je dat mensen gezamenlijk moestuinen onderhouden, een auto delen, of decentraal energie opwekken. Dat is de kanteling die gaande is en dáár moeten wij als gemeente aan bijdragen.” Omdat de wethouder volgens de partij nog wel wat kan op kan steken over duurzame economie, krijgt deze van de partij het boekje Méér, dat onder de redactie van Tweede Kamerlid Marianne Thieme is uitgebracht en waarin verschillende
hoogleraren aan het woord komen.

De Partij voor de Dieren pleit al lange tijd voor een ommezwaai in de economie, waarbij niet meer ongeremd grondstoffen van de aarde worden onttrokken en waarbij respectvol met mens, dier en milieu wordt omgegaan. Volgens de partij is de ‘plofeconomie’, waarbij een snelle groei het enige doel is, niet houdbaar meer. Kelder: “onze ecologische schuld is tien keer hoger dan de financiële. We moeten stoppen ons blind te staren op geld. Wat echt telt is de leefkwaliteit; schone lucht, gezond voedsel, goede sociale voorzieningen. Dat bereik je met betaalbare lonen, eerlijk gebruik van grondstoffen en een gedragsverandering bij mensen zelf.” Bovendien is oneindige groei op een eindige planeet simpelweg onmogelijk, stelt Kelder.”Het is op dit moment niet eens een keuze meer of we anders met de aarde omgaan, het is de enige houdbare optie. En Groningen moet daarin haar verantwoordelijkheid nemen.” In de Economische Agenda 2015-2019 en de beleidsnotitie Westpoort geeft het college van burgemeester en wethouders aan de ondernemer nagenoeg vrij spel te willen geven in Stad, met als doel zo snel mogelijk zoveel mogelijk bedrijven aan te trekken.

Lees hier de motie