College verzweeg ernstige vervuiling en zwaluw­nesten bij woon­sche­pen­haven


13 maart 2014

De Partij voor de Dieren heeft het college om opheldering gevraagd betreffende het verzwijgen van informatie over de ernstige vervuiling in de woonschepenhaven aan het Eemskanaal. Tevens wil de partij weten waarom in de ecoscan het bestaan van nesten van boerenzwaluwen ontkend worden, terwijl er ten tijde van de gemaakte scan diverse boerenzwaluwen aan het broeden waren in de woonschepenhaven.

Gerjan Kelder, lijsttrekker en fractievoorzitter van de partij in de Groningse gemeenteraad, is onthutst over het opduiken van een rapport uit 2006 van internationaal ingenieursbureau Royal Haskoning, waarin klip en klaar vermeld staat dat in de woonschepenhaven sprake is van zeer ernstige bodemvervuiling. Het gaat om de één na hoogste klasse van vervuiling, slibklasse drie, op een schaal van 0 tot en met 4. Kelder: “In december is het revitaliseringsplan voor de woonschepenhaven behandeld in de raad. Wij vinden het heel vreemd dat noch in het voorstel, noch in het risicodossier iets wordt gezegd over de aanwezige vervuiling, terwijl dit rapport gewoon aanwezig is en geautoriseerd is door de gemeentelijke Milieudienst. Tijdens de behandeling heeft de raad hier ook vragen over gesteld, maar ook toen heeft het college er niets over gezegd. De wethouder zou hier toch van op de hoogte moeten zijn?!”

De partij vindt ook het ontkennen van de aanwezigheid van nestelende boerenzwaluwen zeer merkwaardig. Op diverse plekken in de woonschepenhaven zijn die aanwezig, maar dat is niet alles: het is in meerdere gesprekken door bewoners aan de gemeente voorgelegd, omdat zij zich zorgen maken over het voortbestaan van de nesten bij de aanstaande opknapbeurt van de haven. Volgens Kelder maakt dit duidelijk dat de cultuuromslag in het stadhuis nog lang niet klaar is. “Het interesseert ze kennelijk niet wat de bewoners zeggen. Of het komt ze niet uit dat er nesten van boerenzwaluwen zijn, een soort op de Rode Lijst die ieder jaar terugkeert naar zijn oude nest. In ieder geval is het heel vreemd dat die nesten, die voor iedereen te zien zijn, door de gemeente niet zijn opgemerkt.” De partij heeft daarom om een onafhankelijke ecoscan van een derde gevraagd.

De Partij voor de Dieren heeft ook geïnformeerd naar de veiligheid van de waterkerende dijk in de haven die moet voorkomen dat het water uit het Eemskanaal in Driebond terechtkomt. “Zeker met de aardbevingen die we nu geregeld hebben en die naar verwachting sterker worden, is een stevige dijk hier van levensbelang. Laat hier ook maar eens een onafhankelijke partij naar kijken en zeggen wat er moet gebeuren. Want de gemeente moet voor de kosten opdraaien”, aldus Kelder.

De partij vraagt zich af of er voldoende geld is uitgetrokken voor de revitalisering nu blijkt dat er niet alleen 12000 m³ zwaar vervuild slib moet worden afgevoerd, maar er ook een dijk is die verstevigd moet worden. Ook wil de partij weten waarom nu juist hier zoveel nadruk wordt gelegd op de vijf meter maatregel, terwijl dat in andere plekken in de stad niet het geval is. “En dat terwijl de woonboten hier niet eens in openbaar vaarwater liggen en eigenlijk helemaal niet onder de vijfmeter regeling vallen formeel gezien”, volgens Kelder. Daarnaast wil de partij zekerheid over het op te knappen sluisje.

Een ander thema voor de partij is het stuk grond vanaf de woonschepenhaven tot aan de Driebondsbrug. Hier was sprake van een ruig natuurgebiedje met tientallen fazanten, spechten, vossen, reeën en zelfs ijsvogels en uilen. Allemaal weg, omdat de gemeente daar in de afgelopen zes, zeven jaar geleidelijk alle ruige begroeiing heeft weggehaald. Kelder: “Wij willen weten waarom dat is gebeurd, of het aan de raad is voorgelegd en of alle benodigde vrijstellingen zijn aangevraagd. Want dat hier leefgebied van diverse soorten dieren is vernietigd lijkt wel zeker”.

Daarnaast wil de partij weten waarom bij het openbaar maken van de inspraakreacties op het plan dit met naam en toenaam is gebeurd.

Lees hier de schriftelijke vragen