Geen wind­molens bij Roodehaan


28 april 2021

Groningen, 28 april 2021 – De Partij voor de Dieren wil geen windmolens

bij Roodehaan. De partij is van mening dat nu nog maar twee van de zeven

zoekgebieden zijn verkend, die zich allebei naast een Natura2000 gebied

bevinden, besluitvorming daartoe in een veel te vroeg stadium zou

plaatsvinden. De Partij voor de Dieren zal een amendement hieromtrent

indienen bij de behandeling van het raadsvoorstel Windverkenning morgen

in de gemeenteraad.


Wesley Pechler, raadslid voor de Partij voor de Dieren, benadrukt dat de

partij voorstander is van de energietransitie. “Dat staat buiten kijf en

wij bewonderen het college om de doortastendheid waarmee zij vormgeeft

aan de doelstelling Energieneutraal in 2035. Wij zijn echter van mening

dat schone energie niet ten koste mag gaan van dieren of natuur.“


Volgens Pechler hóeft hernieuwbare energie ook niet ten koste te gaan

van ecologie, maar is een zorgvuldige inpassing wel vereist. “Ook

betrokken natuurorganisaties zoals IVN, het Groninger Landschap en

Natuurmonumenten benadrukken dat er nog verder verkend moet worden en

dat het college zich niet mag baseren op de eigen grondposities, dus wat

het goedkoopst is. Want dan wordt natuur wel de dupe, vrezen wij.”


De partij stelt dat het doel van hernieuwbare energie het tegengaan van

klimaatverandering is, dus het behoud van een leefbare aarde voor de

komende generaties. In dat kader is het herstel van biodiversiteit ook

heel belangrijk, en dat moet dus niet lijden onder de klimaatdoelen.Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Stad wil dat Veiligheidsregio Groningen jachtverbod afkondigt

Groningen, 22 april 2021 – De Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen wil dat de Veiligheidsregio Groningen een jacht...

Lees verder

Partij voor de Dieren geschokt door foto van studenten van roeivereniging Gyas die duiven doodschieten in boothuis

Groningen, 5 mei 2021 – De Partij voor de Dieren is geschrokken van de foto’s die door stadsblog Sikkom zijn verspreid, waar...

Lees verder