Inzich­te­lijke wacht­lijst voor ouderen


29 augustus 2014

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat ouderen in Groningen begrijpen op welke manier zij staan ingeschreven op de wachtlijst voor een kamer in een verpleeg- of verzorgtehuis. De partij stelt dit naar aanleiding van het onderzoek van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat ouderen vaak ongewild en onbewust niet als actief wachtende op de lijst staan.

Het Rijk maakt onderscheid tussen wenswachtenden en actief wachtenden, waarbij wenswachtenden, volgens de definitie, op eigen verzoek wachten op een plek in een instelling naar keuze. Mensen uit de tweede categorie wachten tegen hun wil in. Nieuwsuur bracht naar buiten dat ouderen en hun mantelzorgers veelal niet weten dat dit verschil er is; laat staan dat zij weten hoe een oudere staat ingeschreven. Gerjan Kelder, gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren: “wij vinden dit een zorgelijke constatering. We willen dan ook van het College weten hoe de Groninger situatie is en hoe deze verbeterd kan worden.” Ook vraagt de partij van het College inzicht in de druk op mantelzorgers. “Ouderen moeten straks door wijzigend Rijksbeleid langer thuisblijven, waardoor de druk op mantelzorgers toeneemt. We willen dat het College zich inzet om overbelasting te voorkomen,” aldus Kelder.

Door de onduidelijkheid over de inschrijving, kan iemand die zo snel mogelijk naar een instelling wil per abuis als wenswachtende genoteerd staan. Gevolg daarvan is dat diegene mogelijk onnodig lang moeten wachten. In schriftelijke vragen roept de Partij voor de Dierenfractie het College op om ervoor te zorgen dat Groningers weten op welke manier zij op de wachtlijst kunnen staan en om te waken over de mantelzorgers. Het Rijk kijkt alleen naar de actief wachtenden, waardoor tevens een verkeerd beeld ontstaat van het aantal wachtende, hulpbehoevende ouderen.

Schriftelijke vragen