109 honden tekenen voor een beter honden­beleid


4 juni 2014

109 honden hebben getekend voor een hondvriendelijker hondenbeleid in Groningen. Zij willen onder andere meer losloopgelegenheden om vrij te rennen en spelen. Deze honden staan allen op de poster die de nieuwe wethouder Stadsbeheer, Joost van Keulen, vanmiddag ontving van de Partij voor de Dieren. Samen met de poster kreeg de wethouder een notitie met voorstellen voor een beter losloopbeleid.

Er is veel onvrede over het hondenbeleid in Groningen, met name over de strakke handhaving en het gebrek aan losloopgelegenheden. Raadslid voor de Partij voor de Dieren, Gerjan Kelder vertelt hierover: “één blik op de kaart met losloopgebieden laat, samen met de torenhoge hondenbelasting, wel zien dat de balans te veel doorslaat naar een hondmoedigingsbeleid. En dat in een gemeente die het shared space principe voorstaat, waarbij iedereen samen gebruik maakt van de stad. Er zijn niet voor niets veel klachten over het beleid. De raad kijkt echter nog steeds de kat uit de boom.” Daarom heeft de Partij voor de Dieren in Stad een “hondtekeningenactie” op touw gezet, waarbij baasjes een foto van hun hond in konden sturen als zij meenden dat hun hond een beter hondenbeleid wil. De bijbehorende notitie biedt de wethouder ideeën voor een beter beleid, zoals het verbinden van versnipperde losloopgebiedjes, educatie over hondengedrag, het vanuit de gemeente aanbieden van hondentraining en in elke wijk goed bereikbare losloopgelegenheden.

De keuze om honden te laten tekenen, is een bewuste. Kelder: “het hondenbeleid gaat erg over mensen, terwijl honden er het meeste van merken. Daarom geven we hen op deze manier symbolisch een stem.” De partij hoopt dat de nieuwe wethouder de ideeën oppakt en verbindt er vooralsnog geen officieel voorstel aan, waar over gestemd moet worden. “Het is bedoeld als sympathiek gebaar, we willen met de wethouder meedenken. Daarbij hebben wij hulp gehad van professionals,” aldus Kelder. Als de notitie in een archiefkast verdwijnt, volgt er wel actie, stelt Kelder. “Wij hebben ons vastgebeten in een beter hondenbeleid en laten dat niet los voor die verbeteringen er zijn.”

De Partij voor de Dieren ontvangt veel klachten over het hondenbeleid en ook de Vereniging Hondvriendelijk Groningen laat geregeld onderbouwd aan de raad zien dat er iets moet veranderen. Sinds 2011 is het nieuwe hondenbeleid van kracht, waarbij losloopgelegenheden zijn ingeperkt en er strak gehandhaafd wordt. Er zijn veel klachten over intimiderend gedrag van BOA’s, die de bekeuringen uitdelen. Daarnaast ontstaat door het bij gebrek aan uitlaatgebieden groepering van honden en baasjes in de losloopgelegenheden, wat voor andere Stadjers intimiderend over kan komen. Tevens versterkt het huidige beleid de tweedeling tussen gebieden voor mensen met honden en gebieden voor hondloze mensen, wat nadelig werkt op het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte. Vereniging Hondvriendelijk Groningen hield bovendien een enquête, waaruit bleek dat men positiever tegenover de opruimplicht staat als het losloopbeleid verbetert. De Partij voor de Dieren maakt zich al jaren sterk voor een beter hondenbeleid. Tot nog toe kon zij de meerderheid van de gemeenteraad echter niet achter zich krijgen.

Raadslid Gerjan Kelder overhandigt de poster en notitie aan wethouder van Keulen

De poster met 109 hondtekeningen