PvdD dient voorstel in voor struc­turele aanpak werke­loosheid


17 maart 2014

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente, middels een tijdelijke korting op de loonheffing, arbeid goedkoper maakt. Dit maakt het makkelijker voor een werkgever om personeel aan te nemen, waardoor meer banen ontstaan.

Met Prohef, zoals het principe heet, krijgt de werkgever korting op de te betalen loonheffing van het werknemersloon. Deze korting hoeft pas te worden terugbetaald als de werkgever daadwerkelijk winst genereert, namelijk via een productheffing. Het aannemen van nieuw personeel wordt hierdoor makkelijker, omdat de investering voor de werkgever lager is. Partij voor de Dierenraadslid en -lijsttrekker Gerjan Kelder: “De loonheffingen die een werkgever moet betalen zijn heel hoog; bijna het dubbele van het daadwerkelijke salaris. Door die post te verlichten, tot de werknemer voor extra inkomsten zorgt, is het makkelijker te investeren in extra arbeidskrachten.”

Dit jaar stijgt de werkeloosheid in Groningen van 10% tot 11,4%, volgens het CBP. Kelder: “Groningen heeft veel werkzoekenden. Toch blijft noodzakelijk werk ongedaan, zoals adequate zorg voor mensen en dieren die daar dringend op aangewezen zijn. Hulpverleners in thuiszorginstellingen en bejaardenhuizen worden massaal naar huis gestuurd. Dat komt allemaal omdat arbeid zo duur is.” Omdat Prohef een budgetneutrale subsidie is, die via de productheffing weer terugbetaald wordt, kan de subsidie telkens opnieuw verstrekt worden aan werkgevers. “Bovendien zorgt meer werkgelegenheid voor minder uitkeringsgerechtigden, wat een besparing voor de gemeente oplevert,” aldus Kelder.

De uitvoerbaarheid en werkgelegenheidseffecten van Prohef zijn gunstig beoordeeld in praktijkexperimenten. Macro-economische toetsing door CREED (UvA) leerde een verwachte stijging van het BNP met 10% in enkele jaren. Prohef werd in de jaren ’90 al positief ontvangen in de politiek, maar omdat destijds geen werkeloosheidsprobleem bestond, is het plan niet uitgevoerd. De Partij voor de Dieren wil nu dat de gemeente het middel alsnog inzet, om meer Stadjers aan werk te helpen. Zij dienden vandaag hiertoe een initiatiefvoorstel in bij het college van burgemeester en wethouders. De Partij voor de Dieren wil naar een systeem waarbij schaarse grondstoffen extra belast worden en arbeid goedkoper maken. Zo worden werkgevers gestimuleerd om productieprocessen te verduurzamen en meer werkgelegenheid te creëren.

Lees hier het initiatiefvoorstel


Update: inmiddels is het voorstel besproken in de raadscommissie Werk en Inkomen. Kijk hier voor de woordvoering.