Meldpunt “vissterfte” komt bij overheid


28 januari 2022

Groningen, 28 januari 2022 – Het meldpunt “vissterfte” komt bij een

overheid zoals de gemeente of het waterschap. Dit is één van de

uitkomsten van het debat over de Dierennota, dat op verzoek van de

Partij voor de Dieren geagendeerd stond als discussiestuk tijdens de

raadsvergadering afgelopen woensdag. De motie “Vissen in Nood”, die de

partij hierover samen met de Stadspartij indiende, werd aangenomen.


Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, meent

dat het meldpunt “vissterfte” bij een overheid als een gemeente of een

waterschap thuishoort. “Het is evident dat vissers niet het beste voor

hebben met vissen. Als burger ga je niet zoeken op de site van de

Hengelsportfederatie als je tien dode vissen in de sloot ziet liggen.

Dan zoek je op de site van de gemeente, of een waterschap, of de

Dierenbescherming”.


In de nieuwe Dierennota stond dat er een meldpunt “vissterfte” was op de

site van de Hengelsportfederatie. De Wrede is van mening dat het niet de

bedoeling is dat een belangenclub als de Hengelsportfederatie een

dergelijke taak heeft. “Bovendien, als er dingen moeten gebeuren zoals

de waterstand verhogen, dan is het toch aan de waterschappen en

eventueel de gemeente om dat uit te gaan voeren. Ook in dat opzicht is

het logisch om overbodige schakels eruit te halen.”


Bij het begrotingsdebat in 2019 was een motie van de Partij voor de

Dieren aangenomen om de oude dierenwelzijnsnota “Van kop tot staart”

uitgebreid te herzien. Over die nieuwe nota werd woensdag vergaderd.

Behalve de aangenomen motie over het meldpunt “vissterfte”, beschouwt de

Partij voor de Dieren de toezegging van wethouder Jongman over de

verkoop van levende kreeften op de markt als een mooi succes. De

wethouder stelde namelijk dat als het verbod in Amsterdam juridisch

standhoudt, het verbod ook in Groningen zal worden ingevoerd

Gerelateerd nieuws

Gemeente Groningen verbiedt glyfosaat op eigen gronden

Groningen, 27 januari 2022 – De Partij voor de Dieren en Groenlinks zijn blij met het feit dat het college heeft besloten he...

Lees verder

Broedplaats Backbone050 moet behouden blijven

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de verdwijning van culturele broedplaats Backbone050, vanwege de plannen voor...

Lees verder