Minder tasjes­ver­bruik in Groningen


24 november 2011

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het grootschalige verbruik van wegwerp-draagtasjes. ‘Jaarlijks gooien wij, Groningers, met zijn allen 57 miljoen draagtasjes weg’, legt fractievoorzitter Gerjan Kelder uit, ‘dat is een enorme belasting voor het milieu.’

De Partij voor de Dieren zal vandaag een initiatiefvoorstel indienen bij het college van B&W. In dit voorstel verzoekt de partij het college om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om het verbruik van draagtasjes terug te dringen. ‘Gebruik van duurzame tassen en educatie over verbruik van tasjes zijn denkbare oplossingen,” aldus Kelder.

Eerder dit jaar diende de Partij voor de Dieren een initiatiefvoorstel in om een tax te heffen op draagtasjes. Dit bleek wettelijk gezien niet mogelijk, hoewel het wel zeer effectief is gebleken in andere landen. Het initiatiefvoorstel dat aanzet naar onderzoek, is hier een vervolg op.

De plastic draagtasjes worden veelal terug gevonden in het milieu. Dieren raken erin verstrikt, of slikken het in met alle gevolgen van dien. Bovendien werken de tasjes mee aan de ‘plastic soep’, de omvangrijke lagen plastic op zeewater. In enkele andere landen zijn al maatregelen getroffen, maar actie uit het Nederlandse kabinet blijft voorlopig uit.