Oproep tot inter­na­ti­onale soli­da­riteit


29 mei 2013

De Partij voor de Dieren dient tijdens de Gemeenteraad van vandaag bij de behandeling van de Rekening 2012 een motie in, waarin aan het college een voorstel wordt gevraagd om uit vrijval uit de Rekening 2012 15000 euro te bestemmen voor de post “mondiale bewustwording 2014”.

In de kadernota Internationalisering, ook een discussiepunt vandaag, wil het college 15000 hier op bezuinigen. Dit heeft ernstige gevolgen voor het VredesInformatie Centrum, Stichting Jabalaya, Noordbaak en Gered Gereedschap. Het wordt voor hen moeilijk het hoofd boven water te houden.

In de Rekening 2012 stelt het college voor om de vrijval voortkomend uit het opheffen van het Duurzaamheidscentrum in de algemene middelen te storten. Het gaat om 82000 euro. De Partij voor de Dieren stelt voor om 15000 van dat bedrag te gebruiken om de bezuinigingen op mondiale bewustwording in 2014 ongedaan te maken.

Al in een eerdere commissiebijdrage heeft de Partij voor de Dieren het karakter van deze nota zakelijk genoemd, op het kille af. Er is een soort no-nonsense klimaat dat ertoe leidt dat nut en noodzaak van dingen zoals internationale relaties en organisaties alleen worden beschouwd vanuit het oogpunt van winstgevendheid. Dat is het kind met het badwater weggooien. Menselijke relaties worden gereduceerd tot economische verhoudingen. De Partij voor de Dieren pleit voor een herwaardering voor dat oude, bijna in onbruik geraakte begrip: internationale solidariteit.