Partij voor de Dieren de mond gesnoerd


19 februari 2014

De Partij voor de Dieren kan geen woord voeren of moties indienen tijdens de laatste gemeenteraad voor de verkiezingen. Gerjan Kelder, enig raadslid voor de partij, is gisteren vader geworden en hierdoor niet in staat om zelf aanwezig te zijn. Als gevolg sneuvelen drie door de partij opgestelde moties. Geen enkele andere fractie was bereid de woordvoering van de Partij voor de Dieren voor te dragen, hoewel dit wel is toegestaan.

Vanmiddag bleek dat een afwezige partij geen moties (mede) mag indienen, ook niet wanneer deze wel is ondertekend is door het betreffende raadslid. Eenmalige vervanging van Kelder scheen tevens niet mogelijk te zijn. De Partij voor de Dieren had tijdens de raad willen pleiten voor een volwaardige groencompensatie bij de nieuwbouw aan de Zonnelaan 10 en een sporthal met kantine en tribune in de Wijert. Tevens had de partij de nieuwbouw van de moskee in Selwerd geagendeerd, omdat de raad te laat was geïnformeerd over de onvolledigheid van het ecologische onderzoek.

Het feit dat de gemeente op de vingers getikt was door de Dienst Regelingen over de onvolledige ecoscan rond de moskee, is voor de raad verzwegen tijdens de behandeling van de moskee in de raadscommissie Ruimte en Wonen van december. De partij wilde nogmaals het college verzoeken een alternatieve locatie te zoeken, omwille van de ecologische functie van het park. Bij de nieuwbouw van de Zonnelaan 10, ten behoeve van jongerenhuisvesting, wordt het verwijderde groen niet 1:1 gecompenseerd. De Partij voor de Dieren wilde dat het college het natuurschoon wel 1:1 zou compenseren, in de nabije omgeving en met bomen en struiken van vergelijkbaar formaat als de verwijderde exemplaren. Tot slot had de partij zich sterk willen maken voor een sporthal met kantine en tribune in de wijk, omdat dit volgens de partij onmisbaar is voor de sociale functie in de wijk.

UPDATE: na publicatie van dit bericht, bleken Student en Stad en de Stadspartij toch bereid om de bijdrage van de Partij voor de Dieren voor te lezen bij de agendapunten over Zonnelaan 10 en de nieuwbouw van de moskee in Selwerd. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.