Moskee lief­desnest voor vleer­muizen: raad te laat geïn­for­meerd


14 februari 2014

Groningen - De Partij voor de Dieren is van mening dat de raad te laat is geïnformeerd over het feit dat de moskee in het Selwerderpark gebruikt wordt door vleermuizen als paringsplek. Toen begin december 2013 de moskee op de agenda van de raadscommissie Ruimen en Wonen stond, was in de stukken niets over de aanwezigheid van dieren op het terrein of in de moskee te vinden. De Partij voor de Dieren zal dit volgende week naar voren brengen tijdens de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad.

Ook is de raad toen niet geïnformeerd over het feit dat de Dienst Regelingen een brief had verzonden naar de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente over dit onderwerp. De Partij voor de Dieren ontving deze informatie per toeval via een burger. In reactie op de brief van de Dienst Regelingen had vóór de behandeling in december al een nieuw ecologisch onderzoek plaatsgevonden, waaruit is gebleken dat de moskee dienst doet als paringsplek voor vleermuizen. Gerjan Kelder, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Het is toch heel raar dat de raad niet geïnformeerd was over het feit dat het ecologische onderzoek als onvoldoende is bestempeld door de Dienst Regelingen, ten tijde van de behandeling van het onderwerp in december. Zeker met onze partij in de raad, is dat toch politiek relevant!”.

De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe het kan dat deze informatie niet is doorgespeeld naar de Raad. Kelder: “Er is natuurlijk ook een mogelijkheid dat het college zelf niet op de hoogte was, maar dat lijkt ons sterk. Wij willen duidelijkheid over deze kwestie”. Volgens Kelder dient het college de raad zo volledig mogelijk te informeren, omdat de raad anders zijn werk niet goed kan doen. Kelder: “Toen wij in december ambtelijke navraag deden, bleek dat wij dit echt niet hadden kunnen weten, omdat het college de zienswijzen niet had meegestuurd naar de raad.”

Uit de recentere ecoscan blijkt ook dat er een ransuil achter de moskee woont. Het college heeft onlangs een brief gestuurd waarin zij openheid van zaken geeft over de vleermuizen en de ransuil. Het college wil ondanks het feit dat de moskee een belangrijke functie heeft voor vleermuizen, toch doorzetten met de bouw en de sloop van het iconische boerderijtje. Als compensatie wordt voorgesteld om vleermuiskasten op de muur van de boerderij te hangen. Kelder wil weten in hoeverre deze doorgaans goed functioneren, om welke vleermuizen het gaat en op welke wijze er tijdens de eventuele sloop en bouw rekening wordt gehouden met de ransuil, een soort die in Nederland in 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse rode lijst is gezet.

Kelder wil ook duidelijkheid over hoe het mogelijk is dat bij het eerste ecologische onderzoek over het hoofd is gezien dat de moskee een belangrijke functie had als paringsplek voor vleermuizen. Ook de ransuil is toen over het hoofd gezien. Het college heeft pas begin februari middels een collegebrief officieel naar buiten gebracht dat er het een en ander is misgegaan met het ecologisch onderzoek.

De Partij voor de Dieren is overigens van mening dat ook afgezien van de ecologische functie, het erg jammer zou zijn als het boerderijtje wordt gesloopt. Kelder: “Het heeft dan wel geen zogenaamde monumentale status, maar het is wel een icoon in de omgeving. Het is gewoon een prachtig gebouwtje dat ook wel wat opgeknapt en uitgebreid zou kunnen worden. Het is bovendien één van de laatste boerderijen in de stad en een begrip in Selwerd. Dat zoiets wordt afgebroken in een tijd waarin er steeds meer waardering is voor authentieke architectuur is ongelooflijk. Wij hebben diverse keren aangedrongen op overleg met het moskeebestuur over een alternatieve locatie, want er staat immer ontzettend veel leeg in de stad, maar zonder succes. Wij vragen ons nog steeds af of de wethouder er ooit met het bestuur over is begonnen. Als we nog even wachten, dan kunnen ze in het Forum. Dat krijgen we toch niet vol en het zou een prachtige locatie zijn om je, hoog boven de stad, tot de hogere machten te wenden. Laat het trouwens duidelijk zijn dat wij niets tegen de islam of tegen welke godsdienst dan ook hebben. Wij hadden precies hetzelfde gereageerd als het ging om een kinderdagverblijf, bijvoorbeeld. Hierbij uitgaande van het feit dat er ook in de nieuwe moskee geen dieren onverdoofd zullen worden geslacht, uiteraard. ”