Partij voor de Dieren, SP en D66 willen duide­lijkheid over zuide­lijke ringweg


12 juli 2019

De Partij voor de Dieren, de SP en D66 dringen

aan op duidelijkheid rondom de aanleg van de nieuwe ring Zuid. Het gaat

om de bouwwijze, de voordelen voor de regio, stil asfalt in Hoogkerk

en de afhandeling van de schade als gevolg van het intrillen van de

damwanden. De fracties hebben hierover gezamenlijk schriftelijke vragen

aan het college gesteld.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, wil

meer worden meegenomen in de afwegingen die worden gemaakt bij het

bouwen in den natte of in den droge. “Het is een erg ingewikkeld

verhaal, maar het komt erop neer dat bij bouwen in den droge het

grondwater tot op grote diepte wordt weggemalen en wij maken ons daarom

zorgen over de mogelijke gevolgen voor funderingen in de buurt van de

tunnelbakken, maar ook voor het Sterrebos. “ De Wrede is van mening dat

de Raad moet worden meegenomen in de afwegingen die de aannemer en de

opdrachtgever maken bij het nemen van een besluit hierover.

Wim Koks, raadslid van de Socialistische Partij, wil weten wat er vorig

jaar is gebeurd op het gebied van social return en arbeidsmarktbeleid

bij de aanleg van de nieuwe ring Zuid. “Vorig jaar kregen we in juli de

resultaten over 2016/2017, maar nu weten we nog niets.” Koks wil weten

of er ook, net zoals vorig jaar, een bijeenkomst over deze zaken wordt

georganiseerd.

Daarnaast is er nog steeds geen uitzicht op geluidsmaatregelen rondom de

A7 bij Hoogkerk en Buitenhof, ondanks het feit dat de raad hier in april

vorig jaar een motie over heeft aangenomen. Tom Rustebiel, raadslid voor

D66 in de gemeenteraad van Groningen, wordt ongeduldig. “We maken ons al

sinds 2014 hard voor stiller asfalt bij Hoogkerk en omwonenden rekenen

op een oplossing,” aldus Rustebiel.

Daarnaast willen de partijen meer duidelijkheid over de afhandeling van

de schade die kan optreden door het intrillen van de damwanden. Beneden

10.000 euro wordt gelijk uitbetaald, daarboven handelt de verzekering

het af. De Wrede, Koks en Rustebiel willen weten wat er gebeurt als niet

met zekerheid is vast te stellen waardoor de schade is opgetreden.

Schade kan immers ook optreden doordat een aardbeving plaatsvindt in de

zomermaanden, of doordat er verzakkingen optreden als gevolg van een

lagere grondwaterstand. De Wrede: “De mensen in dit gedeelte van de Stad

hebben al genoeg te lijden onder de aanleg van de nieuwe ring, wij

willen zeker weten dat alle schade wordt uitbetaald”.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren hekelt ontheffingsaanvraag verjagen roeken door gemeente

De Partij voor de Dieren is onaangenaam verrast door de plannen van het college om de roeken in Ten Boer weg te jagen en ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil informatie over gevolgen uitspraak RvS over PAS

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen heeft het college bevraagd over de gevolgen van de uitspraak va...

Lees verder