Partij voor de Dieren wil infor­matie over gevolgen uitspraak RvS over PAS


15 juli 2019

De Partij voor de Dieren in de gemeenteraad

van Groningen heeft het college bevraagd over de gevolgen van de

uitspraak van de Raad van State over de PAS, de Programmatische Aanpak

Stikstof. Omdat de RvS heeft geoordeeld dat de aanpak niet in lijn is

met de Habitat richtlijn, is het mogelijk dat talloze, eerder vergunde

activiteiten die tot extra stikstofuitstoot leiden, niet door mogen

gaan.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede stelt dat de reikwijdte van de

uitspraak nog onbekend is, omdat de uitspraak stelt dat ook projecten

die niet onder de PAS beoordeeld werden, toch een project kunnen zijn in

de zin van de Habitat richtlijn. “Van vlees, vliegen en verwarmen weten

we het nu wel, maar onbekender is dat beton ook heel veel CO ² uitstoot.

Dus wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor bijvoorbeeld de

verbouwing van ring West?”, aldus de Wrede.

De PAS diende om ontwikkelingen met extra stikstof uitstoot te kunnen

vergunnen, doordat de PAS tegelijkertijd maatregelen trof om de natuur

tegen de stikstof te beschermen. De Raad van State heeft nu gesteld dat

deze aanpak niet houdbaar is en de Partij voor de Dieren staat daar

volledig achter. “De grote uitstoot van stikstof is één van de redenen

waarom de biodiversiteit in ons land zo achteruit is gehold.”, volgens

de Wrede. De Partij voor de Dieren vraagt het college of er nu een

voorlopige stop wordt afgekondigd op infrastructurele projecten, of

vergunde activiteiten opnieuw bekeken moeten worden en of de uitspraak

gevolgen heeft voor het gemeentelijk beleid.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren, SP en D66 willen duidelijkheid over zuidelijke ringweg

De Partij voor de Dieren, de SP en D66 dringen aan op duidelijkheid rondom de aanleg van de nieuwe ring Zuid. Het gaat om...

Lees verder

Opinie: De energietransitie is niet genoeg

De energietransitie is niet genoeg Om klimaat en biodiversiteit te kunnen redden, is volgens Ankie Voerman en Kirsten de Wr...

Lees verder