Partij voor de Dieren stelt vragen over onderzoek thuis­zit­tende kinderen


12 oktober 2016

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Groningen stelt schriftelijke vragen over het onderzoek dat oud-kinderombudsman Marc Dullaert recentelijk uitvoerde. Hij onderzocht de afgelopen maanden de thuiszittersproblematiek in Nederland. Zijn conclusie is dat er in Nederland duizenden kinderen thuis zitten, doordat scholen en gemeenten onvoldoende hun best doen om een passende onderwijsplek te vinden. Ook stelt hij dat leerplichtambtenaren te snel vrijstellingen geven.

Partij voor de Dieren-raadslid Gerjan Kelder: “De Partij voor de Dieren ziet onderwijs als de basis voor een duurzame en gezonde samenleving. Daarom vinden we het schrijnend dat er blijkbaar zoveel kinderen in Nederland de dupe worden van slecht overleg tussen scholen en gemeenten.” De partij wil weten hoe het in gemeente Groningen gesteld is met thuiszittende kinderen.

Verder stelt Dullaert dat de vrijstellingen die leerplichtambtenaren kunnen geven aan kinderen die psychisch of lichamelijk niet in staat zijn om naar school te gaan, te makkelijk gegeven worden.

“Wij zijn erg geschrokken van dit onderzoek en willen weten om hoeveel kinderen het in onze gemeente gaat.” aldus Kelder. De partij vraagt het college dan ook om hoeveel kinderen het in gemeente Groningen gaat en hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties verloopt.

Klik hier om de schriftelijke vragen te bekijken.