Partij voor de Dieren: stop met vervui­lende projecten!


11 oktober 2017

De Partij voor de Dieren vindt dat een groot aantal vervuilende bouwprojecten moet worden stilgelegd. Raadslid Gerjan Kelder heeft vandaag vragen gesteld aan het college van wethouders en burgemeester, over zaken zoals het investeren in infrastructuur rondom Airport Eelde.

De reden voor de schriftelijke vragen is de rechterlijke uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de staat. Deze vermeldt dat de overheid geen acties mag ondernemen die kunnen leiden tot (vernieuwde) luchtkwaliteitsnorm-overschrijding. Kelder wil vooral inzichtelijk krijgen welke implicaties de uitspraak heeft. Kelder: “We willen weten hoe het college van Groningen denkt over dit project na deze uitspraak. De Partij voor de Dieren wil dat projecten die een mogelijk gevaar vormen voor de gezondheid van Stadjers gestaakt of voorkomen worden!”

Ook op landelijk en provinciaal niveau heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld op basis van de rechterlijke uitspraak. Kelder: "De tijd voor schone lucht is nu en dat blijkt ook uit de uitspraak van de rechter. Wij vinden het belangrijk om de lucht in Groningen schoon te houden en dit te blijven controleren. Daarom zijn er ook vanuit de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten vragen gesteld over vervuilende projecten."

Bekijk de schriftelijke vragen van de gemeenteraad hier.
Bekijk de schriftelijke vragen van de statenfractie hier.