Partij voor de Dieren stelt vragen over zoveelste vissterfte in Stad


30 augustus 2017

Groningen, 30 augustus 2017 - De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over de zoveelste keer dat er vissen sterven in Groningen. In de Hora Siccamasingel dreven afgelopen week honderden dode vissen in het water, nadat er werkzaamheden voor de Zuidelijke Ringweg uitgevoerd waren.

Eind vorig jaar en begin dit jaar heeft de Partij voor de Dieren ook schriftelijke vragen gesteld over vissterfte in Groningen. Vissen zijn een belangrijke schakel in aquatische ecosystemen en moeten volgens de partij beschermd worden, vooral tijdens bouwwerkzaamheden of andere menselijke ingrepen in de stadse natuur.

Fractievoorzitter Gerjan Kelder: “Wij vinden dat het college een proactieve houding moet hebben ten aanzien van het beschermen van de natuur, en daarmee ook de dieren, in onze gemeente. Het kan niet zo zijn dat een organisatie zelf iets onderneemt, wat vervolgens kan mislukken waardoor dieren de dupe worden. ” De Partij voor de Dieren wil van het college weten wat zij tot op heden ondernomen hebben om vissterfte tegen te gaan en welke structurele maatregelen er genomen worden om dit in het vervolg te voorkomen.

“We lezen dat er overleg is geweest tussen de Hengelsportfederatie, de gemeente Groningen en
Combinatie Herepoort en dat afgesproken is dat er voortaan vooraf overleg plaatsvindt over dit soort werkzaamheden. Wij vinden dat de gemeente best kritischer mag zijn, wat voor soort overleg wordt er bedoeld? En wordt de stadsecoloog er voortaan bij betrokken? zodat er meer controle is over dit soort werkzaamheden? Dit zijn zaken waar wij benieuwd naar zijn.”, aldus Kelder. De partij vraagt wat de consequenties voor Combinatie Herepoort zijn na het maken van deze fout en of de stadsecoloog voortaan betrokken wordt bij dit soort werkzaamheden.

Bekijk de schriftelijke vragen hier.