Gemeen­te­raads­fractie Partij voor de Dieren is kritisch over Groningse faunap­as­sages


23 augustus 2017

Groningen, 23 augustus 2017 - De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen over faunapassages in Groningen. Na onderzoek door de partij blijkt dat het niet goed gesteld is met veel van de passages. Zo bereiken sommige passages niet het beoogde doel van minder verkeersslachtoffers onder dieren, omdat ze onvoldoende toegankelijk zijn of niet aansluiten bij de behoeftes van dieren.

Faunapassages worden aangelegd om te zorgen dat dieren een veilige oversteekplaats hebben bij bijvoorbeeld drukke wegen. Soms doorkruist een weg het leefgebied van dieren, waardoor ze de weg oversteken en aangereden worden. Faunapassages moeten ervoor zorgen dat dieren zich weer vrijer kunnen bewegen en dat minder dieren verkeersslachtoffer worden.

Fractievoorzitter Gerjan Kelder: “Onlangs verscheen er een bericht in de media over de Groningse otter en hoeveel verkeersslachtoffers er onder deze dieren vallen. Dit kan komen doordat veel faunapassages niet voldoende aan lijken te sluiten bij de behoeftes van dieren, waardoor ze de passages niet gebruiken. Soms worden er bijvoorbeeld passages met verlichting gemaakt voor nachtdieren en worden passages aangelegd met hoeken erin voor dieren die juist zicht aan het einde van de passage nodig hebben.” De Partij voor de Dieren wil van het college weten op welke wijze er in Groningen rekening wordt gehouden met de behoeftes van dieren in het gebied van een passage.

“We horen dat het aantal dode dieren in onze gemeente oploopt en we vragen ons af of dit met de passages te maken heeft. We hebben namelijk meerdere plaatsen gezien waarin het beheer van de passages niet aan de orde leek te zijn; passages die onder water staan of juist overwoekerd zijn met gras waardoor dieren er niet langs kunnen.”, aldus Kelder. De partij vraagt aan het college of de passages in Groningen gemonitord worden en hoe de passages worden beheerd.

Ook in de Provinciale Staten stelt de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over de faunapassages, omdat het een probleem is dat dieren in zowel de gemeente als de provincie Groningen treft.

Bekijk de schriftelijke vragen hier.