Partij voor de Dieren bezorgd over lege Groningse vijvers


18 augustus 2017

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren uit haar zorgen over het feit dat de vijvers in het Sterrebos en de gracht rondom de Van Mesdag-kliniek leeg lijken te lopen. De waterstand aldaar lijkt niet eerder zo laag te zijn geweest. De partij heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Deze week kwam het bericht in de media dat zowel de vijvers in het Sterrebos als de gracht van de Van Mesdag-kliniek leeg lijken te lopen. Gerjan Kelder, gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren: “De lage waterstand baart ons zorgen. Net als verscheidene buurtbewoners vrezen wij ook voor de aanwezige flora en fauna in het gebied die van het water afhankelijk zijn en vragen het college actie te ondernemen”.

De gemeente Groningen geeft aan dat de lage waterstand te wijten is aan droogte in de maand juli. Daarentegen spreekt het KNMI van een extreem natte julimaand. Kelder: “Dit is een opvallende tegenstelling. Het kan volgens ons niet zo zijn dat het overal in de gemeente extreem nat is geweest alleen niet in de omgeving van het Sterrebos.”

De partij voor de Dieren heeft gesprekken gevoerd met het waterschap Hunze en Aa’s en hieruit kwam naar voren dat de vermoedelijke oorzaak van de daling ligt in de sloop van de rijkskantoren aan de Kemkersberg. “Bij de verwijdering van de fundering van deze gebouwen is mogelijk de leemlaag niet goed afgedicht waardoor er een lek is ontstaan. Wij vragen het college of dit vermoeden juist is en zo ja, hoe het college gaat handelen om dit lek te dichten”, aldus Kelder.

Bekijk de schriftelijke vragen hier.


Op bovenstaande foto is de lage waterstand in de vijver zichtbaar.