Oproep aan Kei-orga­ni­satie en Het Rode Kruis om geen ballonnen op te laten


15 augustus 2017

Beste KEI-organisatie en Rode Kruis-organisatie,

De KEI-week is een mooie manier om nieuwe studenten kennis te laten maken met Groningen. En het Rode Kruis doet prachtig werk. Toch willen we graag het volgende kwijt.

Wij hebben vernomen dat jullie het plan hebben om tijdens de KEI-week een ballonnenwedstrijd te houden.

Op de site van de KEI-week is het volgende te lezen:
"Ballonnenchallenge - Rode Kruis tijdens Film op de Vismarkt
Ter ere van het 150-jarige bestaan van het Rode Kruis, organiseert de Studentdesk Groningen een ballonnenactie. Komt jouw ballon het verste? Dan win jij een fiets van het Rode Kruis!
"

Wij willen met deze brief de dringende oproep doen om van deze ballonnenwedstrijd af te zien en in plaats daarvan te kiezen voor een duurzame, dier- en natuurvriendelijke challenge.

Inmiddels mag toch worden verwacht dat iedereen weet dat het oplaten van ballonnen leidt tot een hoop ellende. Een groot deel van de ballonnen zal belanden in de natuur en blijft daar als plastic of latex vuilnis achter. De kans bestaat dat dieren de ballon zien als voedsel, met het risico er in te stikken.

Vaak wordt als argument gebruikt dat er wordt gewerkt met biologisch afbreekbare ballonnen. Op de website www.ballonnenexperiment.nl is te zien hoe lang een biologisch afbreekbare ballon er over doet om af te breken. Bijna vijf jaar later is de ballon nog altijd vrijwel intact. Alle tijd om dieren te laten stikken, dat is duidelijk.

Ook de Universiteit van Wageningen is duidelijk op hun website met hun ‘weetjes over afval van ballonnen’: "Ballonnen reizen ver, ze zijn gevaarlijk voor dieren, afbreekbare ballonnen zijn geen oplossing en is het korte plezier van het oplaten de ellende wel waard?"

Al in april 2013 werd door de gemeenteraad Groningen met overgrote meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen een ontmoedigingsbeleid te hanteren inzake het oplaten van ballonnen.

De Partij voor de Dieren Groningen en PINK! Noord Nederland wensen alle KEI-lopers een prachtige KEI-week toe, met daarbij duurzame, dier- en natuurvriendelijke challenges. Het oplaten van ballonnen hoort daar niet bij.
We hopen dan ook dat jullie met een goed alternatief zullen komen!

Met vriendelijke groet,

Simone Broekman Wynanda van der Land Gerjan Kelder
aspirant-voorzitter voorzitter gemeenteraadslid
PINK! Noord-Nederland Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren
afdeling Groningen gemeenteraadsfractie Groningen