Partij voor de Dieren kritisch over regeling opvang wilde dieren en vogels 


19 juli 2017

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren uit haar zorgen over het feit dat Faunavisie Wildcare in Westernieland aangeeft te stoppen met de opvang van vogels en wilde dieren uit de gemeente Groningen. De partij heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Deze week kwam het bericht in de media dat Faunavisie Wildcare in Westernieland wegens geldgebrek moet stoppen met de opvang van vogels en wilde dieren uit de gemeente Groningen. De gemeente Groningen besteedt haar dierenzorg uit door aan de Dierenbescherming het volledige bedrag aan dierennoodhulp te verstrekken. De Dierenbescherming verdeelt de gelden over overige organisaties. Gerjan Kelder, gemeenteraadslid voor de Partij voor de Dieren: “Wij vinden dit een vreemde constructie. Het lijkt bij voorbaat al niet eerlijk de verdeling van het bedrag te laten bepalen door een belanghebbende organisatie. Om die reden vragen wij het college om een onafhankelijke beoordelaar”.

De partij spreekt het college aan op haar plicht voor gewonde en / of zieke wilde dieren en vogels te zorgen. “Wij maken ons zorgen om de toekomst van deze dieren als Faunavisie Wildcare er inderdaad mee stopt en het college heeft volgens ons een taak om dit op te lossen”, aldus Kelder.

Binnenkort vindt overleg plaats tussen de Dierenbescherming en Faunavisie Wildcare om tot een oplossing te komen. De PvdD vraagt het college of hier een afgevaardigde van de gemeente bij aanwezig zal zijn om tot een goed besluit te komen voor de verschillende partijen.

Bekijk de vragen hier.