Partij voor de Dieren wil geen jacht­ont­heffing voor Groninger huis­katten


3 februari 2021

De Partij voor de Dieren wil dat het stadse

college niet accepteert dat straks ook huiskatten het slachtoffer worden

van de wrede weidevogelbescherming en stelt schriftelijke vragen over de

kwestie. Behalve vossen en kraaien mogen nu ook steenmarters worden

gedood in de Groningse weidevogelgebieden. Kirsten de Wrede,

fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeente Groningen,

vreest dat de volgende ontheffing van de provincie voor katten is en wil

dat de gemeente ingrijpt.


De Wrede noemt de weidevogelbescherming “sowieso een farce”. Het is,

aldus de Wrede, een bron van subsidies voor boeren en een legitimatie

voor jagers om te knallen en gaat bovendien ten koste van beleid dat

echt gericht is op de biodiversiteit. Zij stelt dat de

weidevogelbescherming zelden succesvol is, ondanks het op grote schaal

doden van allerlei “predatoren”, onder andere omdat er te weinig

insecten meer leven op het Nederlandse land. De Wrede vraagt zich ook af

hoe dit weidevogelbeleid zich verhoudt tot het gemeentelijke

doelsoortenbeleid, omdat bijvoorbeeld de steenmarter een doelsoort is.


Vossen en kraaien mogen al jaren jaarrond doodgeschoten worden en voor

steenmarters is recentelijk door de provincie een ontheffing afgegeven

voor de weidevogelgebieden Paddepoel- Koningslaagte en Winsumermeeden.

In december werd door het provinciaal college gesteld dat “vossen,

kraaien, steenmarters en katten” uit het systeem van de

weidevogelbescherming gehaald moesten worden. Het lijkt er daarmee op

dat huiskatten hiermee het volgende slachtoffer worden van de

weidevogelbescherming, want verwilderde katten zijn niet te

onderscheiden van huiskatten.


Volgens de partij is tekenend voor het feit dat het bij

weidevogelbescherming echt niet om weidevogels draait, het feit dat bij

de natuurcompensatie voor de voormalige vloeivelden van de Suikerunie,

waar het nieuwbouwproject de Suikerzijde staat gepland, rücksichtloos

een succesvol weidevogelgebied wordt opgeofferd.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stelt vragen over het doden van duiven

Recentelijk (24 december 2020) maakte de provincie bekend een ontheffing op de wet Natuurbescherming af te hebben gegeven voo...

Lees verder

“College, begraaf geen dieren levend!” – dempen vijver Donderslaan bedreigt amfibieën en vissen

Groningen, 3 februari 2021 – De Partij voor de Dieren wil van het college weten hoe de dieren in de vijver aan de Donderslaa...

Lees verder